Kampanjer

Hela RESAN kommer ihop med samarbetspartners och medfinansiärer bedriva ett antal kampanjer kring arbetspendling och tjänsteresor. För mer information om dessa, kontakta projektledare Hanna Olovsson (hanna.olovsson@rjl.se).