GoMate 2.0: Fordonspoolen i Jönköping rullar vidare med nya och gamla partners

Elfordonspool

Demonstrationsprojektet "GoMate- elfordonspool för den förtätade staden" är avslutat. Erfarenheterna och återstående frågor arbetas vidare med i fortsättningsprojektet GoMate 2.0.

Fortsättningsprojektet "GoMate 2.0: Fordonspoolen i Jönköping rullar vidare med nya och gamla partners" ska jobba vidare utifrån de frågor och behov som kvarstår efter demonstrationsprojektet av GoMate. Det handlar bland annat om spridande av resultat, konceptualisering av fordonspoolen, reserådgivning till användare av fordonspoolen, workshops, stöd för implementering av fordonspooler och framtagning av beställar/förfrågningsunderlag för fordonspooler.

Workshop guidelines
Workshopen 25 november 2019 i Stockholm blev startskottet för framtagning av guidelines för mobilitetstjänster vid boendet.  Presentationer från workshopen hittar du här till höger på sidan. På den mycket uppskattade workshopen deltog och bidrog ett trettiotal personer från de olika aktörer som är berörda och kan bidra till att "det till slut händer" som en deltagare uttryckte det. Slutsatsen från dagen var att ingen aktörer kan lösa denna komplexa fråga själv, "det går inte att göra sin egen lösning" och framförallt; det behöver tas ett större grepp för guidelines för mobilitetstjänster då det inte räcker med att titta på boende, bättre tänka stadsdel. 

Nästa hållpunkt 
Vill samlar in tips och frågeställningar till guidelinesen genom vår - Fråge- och tipslåda här till höger, vi blir väldigt glada om du vill bidra.

Guidelinesarbetet
Efter lite coronautmaningar är arbete igång igen. Martin Persson från IVL har tagit över ansvaret för guidelinesarbetet från  Åsa Aretun VTI som har gått vidare till ny tjänst som forskningsdirektör på VTI. 
En disposition för guidelines är framtagen, där de huvudsakliga målgrupperna kommer vara tjänstepersoner i kommuner som är ansvariga för plan- och bygglovsprocesser, samt byggaktörer såsom byggherrar, fastighetsförvaltare m.m. Fokus kommer att vara överviktat mot nybyggnadsprojekt, men guidelines kommer också att vara användbara för insatser i befintliga bostadsområden. Vår plan är att genomföra två digitala workshops innan utgången av september. Den ena kommer att fokusera på det kommunala perspektivet, medan den andra utgår från byggaktörerna. Liksom vid workshopen i november 2019  är tanken att fånga upp behov, inspel och idéer som kan göra guidelines så bra som möjligt. Vi återkommer med inbjudningar och datum direkt efter semestern.
En referensgrupp är också kopplad till guidelinesarbetet.
 

Slutkonferens
Vi kommer presentera det färdiga resultatet påen lunch-till-lunchkonferens  ”Från parkering till hållbar mobilitet” 17-18 november i Jönköping + digitalt. Konferensen arrangeras av Energikontor Norra Småland och Gröna Bilister med medverkan från IVL.
Vill du vara med som medarrangör eller har något spännande du vill presentera eller hålla en workshop i ditt pågående arbete, hör av dig till Therese Silvander.

 

Vill du vara med på vår sändlista för projektet? Skicka ett mejl till kontaktperson Therese Silvander. 

 

Slutrapport GoMate demoprojektet
GoMate – Diversifierad elfordonspool för den förtätade staden(Extern länk)

 

Projekttid GoMate 2.0
2018-12-03 till 2020-12-31.
Projektet finansieras av Energimyndigheten. 

 

Kontaktperson/projektledare
Therese Silvander, Energikontor Norra Småland,
tel. 072–204 06 23, e-post therese.silvander@rjl.se

 

Samarbetspartners
VTI, Tolust, Riksbyggen, Sunfleet (Volvo M), Jönköpings kommun, Vätterhem samt cykelentreprenören Cykelpoolen Sverige AB. 

Fler intressenter kan tillkomma under arbetets gång.