GoMate - diversifierad elfordonspool för den förtätade staden

Elfordonspool

Luftkvalitet och trängsel, den förtätade staden har flera utmaningar att hantera. Nu presenterar Energikontor Norra Småland sitt senaste projekt, GoMate – diversifierad elfordonspool för den förtätade staden. Det är ett unikt demonstrationsprojekt i två av Jönköpings nyaste bostadsområden som kan bli en modell för framtidens stadsplanering. Boende erbjuds en hel palett av klimatanpassade elfordon för varje tänkbart behov – utan att själv behöva äga fordonen.

Förtätning av innerstäder är en pågående trend i svenska städer. Syftet är att skapa attraktiva och hållbara stadsmiljöer, där bilen tar mindre plats till förmån för andra färdmedel, som gång-, cykel- och kollektivtrafik. Innerstäder som expanderar har goda förutsättningar då befolkningsunderlag skapas för att kunna underhålla och utveckla ett gott utbud av service och aktiviteter.

Avstånden mellan många vardagliga målpunkter kan dessutom hållas korta. Vägnäten i och omkring innerstäderna är dock redan hårt belastade, och där relativt små ökningar av biltrafik leder till betydande problem med trängsel. En inflyttning av människor ger alltid en viss ökning av transporterna lokalt. Det är därför viktigt att utbyggnaden av förtätningsområden följs av betydande insatser för att minska bilanvändandet till förmån förmer miljöanpassade och yteffektiva färdmedel.

I detta projekt kommer konceptet med en diversifierad elfordonspool, kopplat till boendet i två förtätningsområden, Munksjöstaden (gammalt fabriksområde) i Jönköpings innerstad samt Strandängen cirka fyra kilometer från centrum, att testas och utvärderas.

En diversifierad pool innehåller flera olika slags fordon, anpassade till olika typer av resor och transportbehov – elcyklar, elassisterade lådcyklar, samt elbilar av varierande storlek. Bilens fördel är att den klarar av mycket skilda resor och transportbehov; en kan färdas själv eller skjutsa andra, transportera matvaror, små- och större gods, fungerar sommar som vinter, i ur och skur. Samtidigt kan andra fordon passa bättre i täta städer. Att få invånarna att testa olika sätt att resa är dock en utmaning. I detta projekt undersöks i vilken utsträckning tillgången till en varierad uppsättning poolfordon – jämsides med gång, cykel och kollektivtrafik – kan minska bilinnehavet och bilanvändning bland Jönköpingsbor.

I dag pågår utveckling och testning av en rad nya och innovativa lösningar för att minska bilinnehav och bilanvändning i städer. Ofta rör det sig om poollösningar baserade på en fordonstyp (exempelvis elbil, elcykel) eller mycket avancerade lösningar där människor kan abonnera på en mångfald transporttjänster, som på daglig basis kan kopplas samman utifrån behov (på engelska ”transport as a service”).

I detta projekt testas en utvecklad poollösning som är enkel att införa och kan skötas på plats. Det är möjligt och troligt att denna typ av anpassade lösning har en särskild nisch att fylla, inte minst i städer utanför storstadsområdena.
Projektet innehåller följande delstudier (arbetspaket): förstudie, implementeringsstudie, brukarstudie, syntes och resultatspridning.

Fordonspoolen på Strandängen som kommunala bostadsbolaget Vätterhem testade består av en elcykel och elassisterad lådcykel samt en elbil. Testperioden där genomfördes våren/sommaren 2017 och finns nu kvar med Vätterhem som finansiär.

Officiell start av testperioden för elcykelpoolen  var 23 maj 2018 för kvarter 2 och 3 i Munksjöstaden och pågick till 30 november 2018. Totalt var 160 lägenheter utvalda för att kunna dimensionera fordonspoolen, 12 elcyklar och 3 lådcyklar fanns att tillgå när allt var på plats. Sunfleets bilpool fanns redan på plats när testperioden för cyklarna kom igång, med en elbil, en laddhybrid och två dieselbilar.  Första perioden för cykelpoolen var kostnadsfri fram till 8 november då en prismodell testades utifrån vad vi har utvärderat med hjälp av inspelen från de boende. November är inte bästa cykelmånaden även om vädret var tillåtande.  Ett urval av boende har under juni och augusti-oktober  skrivit resedagböcker och intervjuas av VTI. Projektplan har följts även om vi är sena.

Senaste genomförda aktivitet: Stormöte 14 november 2018 för projektgruppen och nyckelintressenter inför slutrapportering med diskussioner om ev. fortsättning och hur vi tar erfarenheterna vidare. Sammanfattat efter genomgång av hela projektet så följs projektplanen men vi är försenade. Det har varit många utmaningar längs vägen bl.a: så cykelleverantören i konkurs precis innan planerad start för stora elcykelpoolen på Munksjöstaden, GDPR i skarpt läge gav utmaningar när det gällde att få information direkt till boende, inbrott efter 2 veckor m.m. som ni kommer kunna läsa mer om i slutrapporten.

Hela stora gänget på mötet var nöjda med projektet trots alla utmaningar och har lärt sig mycket samt vill jobba vidare utifrån erfarenheterna.

Nästa hållpunkt:  Ett avtal ska tas fram för cykelpoolen på Munksjöstaden tillsammans med berörda bygg- och fastighetsaktörer. I skrivande stund (8 januari 2019) diskuteras offerten som Cykelpoolen Sverige AB tagit fram utifrån erfarenheterna i projektet.

Prototyperna för de specialbyggda laddstationerna för elcyklarna ska monteras och testas. Det är ett prisat examensarbete inom industridesign som ligger bakom och som nu ska testas i skarpt läge.

Som en tidig julklapp kom beskedet från Energimyndigheten att sökt fortsättningsprojekt är beviljat! "GoMate 2.0: fordonspoolen i Jönköping rullar vidare med nya och gamla partners". Det pågår 2018-12-03--2020-10-31 och ska jobba vidare utifrån de frågor och behov som kvarstår efter demonstrationsprojektet. Bl.a. spridande av resultat, konceptualisering av fordonspoolen, reserådgivning till användare av fordonspoolen, workshops, uppföljande studie av resmönster, stöd för implementering av fordonspooler och framtagning av beställar/förfrågningsunderlag för fordonspooler.

En aktivitet som återstår från demoprojektet är att hålla en nationell workshop utifrån de resultat, erfarenheter och kvarstående frågor som projektet kommit fram till. Den kommer hållas i mars 2019 (datum ej bestämt) och utgår från slutrapporten som beräknas vara klar 28 februari 2019. Vill du ta del av rapporten och/eller få inbjudan till workshopen, skicka ett mejl till kontaktperson Therese Silvander.  

Projekttid: 2016-10-10 – 2018-12-31

Kontaktperson: Therese Silvander, Energikontor Norra Småland, 072–204 06 23, therese.silvander@rjl.se

Projektpartners: VTI, byggaktörerna Tolust, Riksbyggen, Kommunal, Vätterhem,  samt cykelentreprenören Cykelpoolen Sverige AB. Energikontor Norra Småland är operativ projektledare.

Projektet finansieras av projektparterna samt Energimyndigheten och Trafikverket.

Projektet sker i samarbete med Jönköpings kommun och Sunfleet.

Fler intressenter kan tillkomma under arbetets gång.