Elektrifieringslöften och stöd att söka för elektrifieringspiloter

Lastbil på landsväg genom en skog.

Satsningen Regionala elektrifieringspiloter för tunga transporter ska påskynda elektrifieringen av godstransporter i Sverige. Energimyndigheten ska fördela 1543 miljoner kronor till aktörer som vill gå samman för att bygga upp en regional infrastruktur med strategiskt placerade publika ladd- och tankstationer för el och vätgas.

I de elektrifieringslöften som har tagits fram inom Jönköpings län framgår att projekt FASTR ska samordna arbetet med att förverkliga dessa löften genom elektrifieringspiloter. Projektet finns därför tillgängligt för tips, råd och övergripande frågor kring ansökningar om elektrifieringspiloter, som är ett investeringsstöd för publik laddning av lastbilar och tankstationer för vätgas.

Stödet till regionala elektrifieringspiloter kan komma att utlysas i omgångar under 2022, om medel finns. Årets första utlysning stänger den 22 april.

Sök elektrifieringspiloter hos Energimyndigheten

Hos Energimyndigheten hittar du utlysningen om att söka piloter samt svar på vanliga frågor (FAQ).

Regionala elektrifieringspiloter för tunga transporter (Extern länk)

Infoblad från Energimyndigheten: Regionala elektrifieringspiloter för tung trafik (pdf-fil, 1080 kB)

Kunskapsunderlag

Nedan har vi listat kunskapsunderlag som är bra att använda sig av i ansökan om elektrifieringspiloterna. Det är viktigt att investeringarna bidrar till utsläppsminskningar inom godstransporter på väg, därför är exempelvis strategiska platser där många lastbilar kör och stannar för vila viktiga utgångspunkter i att identifiera lämpliga platser för lastbilsladdning och tankstationer för vätgas.

Regionala kunskapsunderlag och styrdokument

Elektrifieringslöfte för Jönköpings län (pdf-fil, )

Infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel – regional plan för Jönköpings län (Extern länk)

Regional transportplan Jönköpings län 2022-2033 (Extern länk)

Viktiga karttjänster med tillhörande data

Trafikverkets karttjänst för trafikflöden (Extern länk)

Trafikverkets karttjänst för rastplatser (Extern länk)

Länsstyrelsens planeringsverktyg för infrastruktur (Extern länk)

Kunskapsunderlag från branschorganisationer och andra regioner

Power Circle faktablad: Elektrifiering och laddning av tunga transporter (Extern länk)

Vätgas Sverige: Kunskapsbank vätgas inom transport (Extern länk)

Infrastruktur för snabbladdning av tung trafik i Jämtland (pdf-fil, ) (kartläggning av förutsättningar)

Kontakt

Välkommen att höra av dig till Jesper Agrelius, delprojektledare i FASTR samt klimat- och energiutvecklare vid Länsstyrelsen i Jönköpings län, för mer info om elektrifieringspiloter och för att få hjälp med vilka underlag som du kan använda i ansökan om elektrifieringspilot.

E-post: jesper.agrelius@lansstyrelsen.se
Tel: 010-223 62 20