Energieffektiviseringsnätverk EEnet

Gris med sladd

Nya företagsnätverk växer fram i hela landet med målet att effektivisera små och medelstora företags energianvändning. Tillsammans med Energimyndigheten startar Energikontor Norra Småland upp tre energieffektiviseringsnätverk för små och medelstora företag i Jönköpings län. Totalt bildas 40 nätverk över hela landet.

Många företag vill bli mer kostnadseffektiva och miljövänliga. Därför erbjuder Energimyndigheten, med stöd av EU, små och medelstora företag med minst 1 GWh energianvändning att delta i ett företagsnätverk. Energikontor Norra Småland koordinerar det regionala arbetet i Jönköpings län.

Tillsammans med andra företag får man stöd av en energiexpert, kan utbyta erfarenheter och öka företagets energikompetens för att effektivisera användningen av energi.

Ett nätverk kan bli starten på ett långsiktigt arbete som ger ökade besparingar i företagen men också andra vinster som förbättrad arbetsmiljö och effektivare produktion.

Nätverken startade under 2016, pågår fram till 2020 och vänder sig till alla branscher. Nätverken finns över hela landet.

Två nätverk i gång

Blandnätverk

 • Lundbergs pressgjuteri
 • Carlfors Bruk
 • Nyströms pressgjuteri
 • Plast AB Orion
 • Nya gjuteribolaget i Bredaryd
 • Gnosjö Laserstans AB
 • Haga Galvanisering AB
 • Joma
 • Draka kabel
 • Carpenter

Gjuterinätverk

 • Bruzaholms bruk
 • Holsbyverken
 • Skeppshult gjuteri
 • Storebro gjuteri
 • Norrlandsgjuteriet
 • Åkers Sweden AB

Är du intresserad av att delta i ett nätverk, kontakta oss!

Läs mer om Energimyndighetens nätverk för energieffektivisering på: www.energimyndigheten.se/smf(Extern länk)