Pågående projekt

EFFEKT - Tillsammans för ett hållbart och tillförlitligt energisystem i länet

Kraftverk i solnedgång
Foto: Pexels

För att säkra konkurrenskraften i länet startar vi nu ett nytt projekt delvis finansierat av EU-medel. Tillsammans med Länsstyrelsen och Gnosjö kommun får vi 16,9 miljoner kronor för att arbeta för ett hållbart och tillförlitligt energisystem.

Stora förändringar kommer krävas av det svenska energisystemet om vi ska uppnå klimat- och energipolitiska mål. Den ökade efterfrågan på el och överföringskapacitet som klimatomställningen innebär måste hanteras. Vi behöver redan idag planera för hur vi möter denna utmaning.

EFFEKT kommer att fokusera på att öka analysunderlag, kunskap, samverkan och innovationsgrad hos kommuner, energibolag och näringslivet i Jönköpings län. Genom en kraftsamling ska projektet möta det ökade behovet av ett hållbart och tillförlitligt energisystem med förnybar energiproduktion och minskad belastning på elnätet. 

Vi kommer att driva projektet tillsammans med Länsstyrelsen i Jönköpings län och Gnosjö kommun. Gnosjö kommun är pilot för en satsning inom projektet som handlar om att hitta innovativa lösningar för att möta industrins utmaningar med energiförsörjning. Erfarenheterna är tänkta att ge ringar på vattnet i övriga länet.

Andra medverkande och deltagande organisationer i projektet är också kommunerna i Jönköpings län, Handelskammaren Jönköpings län, Jönköping Energi och Tranås Energi.

Här kan du läsa en detaljerad beskrivning av EFFEKT