Medarbetare

Här är vi på Energikontor Norra Småland. Kontakta oss gärna! Vi besöker er gärna och berättar om vår verksamhet, våra projekt eller om ni behöver information kring de verksamhetsområden inom vilka vi verkar.

Carlos Pettersson, enhetschef

072-554 58 41

carlos.pettersson@rjl.se

Arbetar huvudsakligen med: Energikontoret, FASTR
 

Mattias Bodin, projektledare

076-135 76 22

mattias.bodin@rjl.se

Arbetar huvudsakligen med: Hela RESAN

 

Ingela Gustafsson, projektledare

073-808 46 84

ingela.gustafsson@rjl.se

Arbetar huvudsakligen med: 
Regionala noder för energikartläggnings-stöd, Hållbart byggande och renovering

 

Cecilia Jönsson, ekonom

072-226 52 95

cecilia.jonsson@rjl.se

Arbetar huvudsakligen med: Projektekonomi

 

Karin Kjällbring, kommunikatör

0730-94 96 13

karin.kjallbring@rjl.se

Arbetar huvudsakligen med: Energikontoret, FASTR

Johan Lundberg, projektledare
och vik. teamledare

072-530 85 66

johan.lundberg@rjl.se

Arbetar huvudsakligen med: EEnet - Energieffektiviseringsnätverk, Regionala noder för energikartläggningsstöd

 

Åsa Nylander, kommunikatör

072-721 05 29

asa.nylander@rjl.se

Arbetar huvudsakligen med: Hela RESAN

Lydia Olofsgård, teamledare (föräldraledig)

076-145 29 02

lydia.olofsgard@rjl.se

Arbetar huvudsakligen med: Energikontoret, Hela RESAN

 Joel Runesson

Joel Runesson, projektledare

072-177 26 30

joel.runesson@rjl.se

Arbetar huvudsakligen med: Regionala noder för energikartläggningsstöd

Therese Silvander, projektledare

072-204 06 23

therese.silvander@rjl.se

Arbetar huvudsakligen med: Energikontoret, Hela RESAN, GoMate, nationell samordning fossilfria transporter för Energikontoren Sverige. Projektägare REDI - resfria digitala möten i offentlig sektor, lokalt och regionalt.

 

Jessica Strid, projektledare

072-554 62 08

jessica.strid@rjl.se

Arbetar huvudsakligen med: Samordning kommunernas energi- och klimatrådgivning (RUL), Hållbart byggande och renovering, ENBYGG

 

Oskar Sundholm, assistent

oskar.sundholm@rjl.se

Arbetar huvudsakligen med: FASTR (25 %)

Erhan Tershani, kommunikatör

076-144 73 39

erhan.tershani@rjl.se

Arbetar huvudsakligen med: Hela RESAN, REDI