Medarbetare

Här är vi på Energikontor Norra Småland. Kontakta oss gärna! Vi kommer gärna och besöker er och berättar om vår verksamhet, våra projekt eller om ni behöver information kring de verksamhetsområden inom vilka vi verkar.

Carlos Pettersson, verksamhetsledare/projektledare

072-554 58 41

carlos.pettersson@rjl.se

Arbetar huvudsakligen med: Energikontoret, Kraftsamling Biogas II
 

Mattias Bodin, projektledare

036-10 59 19

mattias.bodin@rjl.se

Arbetar huvudsakligen med: Hela RESAN (anställd 50 % på energikontoret)

Jonas Ekström, kommunikatör

072-721 05 29

jonas.ekstrom@rjl.se

Arbetar huvudsakligen med: Energikontoret, Kraftsamling Biogas II
 

Jessica Stridh, projektledare

072-554 62 08

jessica.strid@rjl.se

Arbetar huvudsakligen med: Samordning kommunernas energi- och klimatrådgivning (RUL), Hållbart byggande och renovering

Josip Glavas, projektledare (föräldraledig)

070-888 76 11

josip.glavas@rjl.se

Arbetar huvudsakligen med: Regionala noder för energikartläggningsstöd, EEnet - Energieffektiviseringsnätverk, Kraftsamling Biogas II

Ulrika Lahti, projektledare

070-345 16 26

ulrika.lahti@rjl.se

Arbetar huvudsakligen med: Energikontoret - administration för samtliga projekt, Kraftsamling Biogas II

Johan Lundberg, projektledare

072-530 85 66

johan.lundberg@rjl.se

Arbetar huvudsakligen med: EEnet - Energieffektiviseringsnätverk, Regionala noder för energikartläggningsstöd

 

Gunilla Nilsson, projektledare

073-052 02 27

gunilla.nilsson@rjl.se

Arbetar huvudsakligen med: FASTR

Lydia Olofsgård, projektledare (föräldraledig)

076-145 29 02

lydia.olofsgard@rjl.se

Arbetar huvudsakligen med: Hela RESAN

 

Hanna Olovsson, projektledare

076-794 69 76

hanna.olovsson@rjl.se

Arbetar huvudsakligen med: Hela RESAN

Therese Silvander, projektledare

072-204 06 23

therese.silvander@rjl.se

Arbetar huvudsakligen med: Energikontoret, Hela RESAN, GoMate, nationell samordning fossilfria transporter för Energikontoren Sverige

Erhan Tershani, kommunikatör

076-144 73 39

erhan.tershani@rjl.se

Arbetar huvudsakligen med: Hela RESAN

 

Mattias Törnell, projektledare

072-242 44 79

mattias.tornell@rjl.se

Arbetar huvudsakligen med: Regionala noder för energikartläggningsstöd, Hållbart byggande och renovering