På gång!

På Energikontor Norra Småland har vi många olika typer av event, träffar och temadagar som vi bjuder in till. Nedan finner ni ett kalendarium på inplanerade träffar.

2020

September

16: Plusenergiforum 2020 - digital konferens(Extern länk)

23: Webbnarium: "Klimatklivet och andra investeringsstöd – för snabbare omställning till fossilfria transporter"(Extern länk)

24: Upphandlingsnätverksträff inom projekt FASTR

28: Utbildning i förnybara drivmedel inom projekt FASTR

Europeiska trafikantveckan

 

Oktober

 

November

 

December