Adresser

Besöksadress

Östra Storgatan 67, entré A1
553 21 Jönköping

Postadress

Energikontor Norra Småland
Verksamhetsstöd och service
Region Jönköpings län
Box 1024
551 11 Jönköping

Fakturaadress

fakturaenheten@rjl.se

Referens: 424052

E-postadress

energikontoret@rjl.se