Styrgrupp

Styrgruppen för Energikontor Norra Småland samlas minst två gånger per år. Styrgruppen ska delta i planering, följa verksamheten utifrån fastställda mål och vid behov initiera åtgärder.

Styrgruppens ledamöter

Tommie Ekered, ordförande
Regionpolitiker (M) i presidiet för nämnden för Trafik, infrastruktur och miljö

Per Svenberg
Regionpolitiker (S) i presidiet för nämnden för Trafik, infrastruktur och miljö

Leif Andersson
Regionpolitiker (C) i presidiet för nämnden för Trafik, infrastruktur och miljö

Ingrid Wadskog
Vd, Tekniska Högskolan, Jönköping University

Emma Willaredt
Avdelningschef Miljö- och Samhällsbyggnadsavdelningen, Länsstyrelsen Jönköpings län

Kenth Williamsson
Kommunpolitiker (S), Vaggeryds kommun, representant för Primärkommunal samling

Tony Ståhl, Kommunpolitiker (KD), Tranås kommun, representant för Primärkommunal samling