Styrgrupp

Styrgruppen för Energikontor Norra Småland samlas minst två gånger per år. Styrgruppen ska delta i planering, följa verksamheten utifrån fastställda mål och vid behov initiera åtgärder.

Styrgruppens ledamöter

Leif Andersson (ordförande) Regionpolitiker (C) i presidiet för nämnden för Trafik, infrastruktur och miljö
Marcus Eskdahl Regionpolitiker (S) i presidiet för nämnden för Trafik, infrastruktur och miljö
Ingrid Wadskog Vd, Tekniska Högskolan, Jönköping University
Carin Wallin Kommunpolitiker (C), Tranås kommun

Emma Willaredt

Avdelningschef Miljö- och Samhällsbyggnadsavdelningen, Länsstyrelsen Jönköpings län

Kenth Williamsson

Kommunpolitiker (S), Vaggeryds kommun

Helena Zar Vallin

Vd, Handelskammaren i Jönköpings län

Per Allan Axén

Representant från nämnden för Trafik, infrastruktur och miljö (M)