Energikontorets styrgrupp

Styrgruppen för Energikontor Norra Småland samlas minst två gånger per år. Styrgruppen ska delta i planering, följa verksamheten utifrån fastställda mål och vid behov initiera åtgärder.

Styrgruppens ledamöter

 

Rune Backlund, TIM, Region Jönköpings län (ordförande)

Per Hansson, TIM, Region Jönköpings län

 

Karin Hermansson, Länsstyrelsen Jönköpings län

 

Nina von Krusenstierna, Business Gnosjöregion AB

Jeanette Söderström, TIM, Region Jönköpings län

 

Carin Wallin, Tranås kommun

 

Kenth Williamsson, Vaggeryds kommun

Protokoll

2017-08-31

2017-05-10