Styrgrupp

Styrgruppen för Energikontor Norra Småland samlas minst två gånger per år. Styrgruppen ska delta i planering, följa verksamheten utifrån fastställda mål och vid behov initiera åtgärder.

Styrgruppens ledamöter

Leif Andersson (ordförande) Regionpolitiker i presidiet för nämnden för Trafik, infrastruktur och miljö
Marcus Eskdahl Regionpolitiker i presidiet för nämnden för Trafik, infrastruktur och miljö
Eva Nilsson Regionpolitiker i presidiet för nämnden för Trafik, infrastruktur och miljö
Carin Wallin Kommunpolitiker, Tranås kommun
Kenth Williamsson Kommunpolitiker, Vaggeryds kommun

Emma Willaredt

Avdelningschef Miljö- och Samhällsbyggnadsavdelningen, Länsstyrelsen Jönköpings län

Under tillsättning

 Näringslivsrepresentant