Presentationer Plusenergiforum 2017

Gemensamt

Mikael Karlsson, 2050 AB(pdf-dokument)

Hållbara transporter

Lars Waldheim, Waldheim consulting(pdf-dokument)

Tomas Ekbom, Svebio(pdf-dokument)

Fredrik Andrén & Sebastian Sjögren, 10xlab (pdf-dokument)

Birgitta Härle, Sveriges Åkeriföretag(pdf-dokument)

Dan Nilsson, Litra Gas AB(pdf-dokument)

Ivo Pimnetel, Keyou(pdf-dokument)

Nils Westling, 2050 AB(pdf-dokument)

Per Östborn, 2030-sekretariatet(pdf-dokument)

Hållbart resande

Therese Silvander, Energikontor Norra Småland(pdf-dokument)

Åsa Aretun, VTI(pdf-dokument)

Hanna Olovsson, Energikontor Norra Småland(pdf-dokument)

Jesper Agrelius, Länsstyrelsen i Jönköpings län(pdf-dokument)

Anton Fitzthum(pdf-dokument)

Fredrik Andrén och Sebastian Sjögren, 10X Labs(pdf-dokument)

Jarl Hammarqvist, Trafikverket(pdf-dokument)

Energieffektiva företag

Elin Svensson, Chalmers(pdf-dokument)

Fredrik Karlsson, Kopparbergs bryggeri(pdf-dokument)

Mattias Törnell, Länsstyrelsen i Jönköpings län(pdf-dokument)

Claes Wedén, ABB(pdf-dokument)

Björn Jernström, Ferroamp AB(pdf-dokument)

Rickard Lantz, Swede Energy AB (ej tillgänglig)

Lotta Bångens, Energieffektiviseringsföretagen(pdf-dokument)

Per Sjöbom, Rejlers Energiprojekt AB(pdf-dokument)

Hållbart byggande och renovering

Erik Orvarsson, Villa Kyoto (hemsida)(Extern länk)

Charlotte Winkler, WSP och Pierre Arvidsson, Anebyhus(pdf-dokument)

Mikael Näslund, Boverket(pdf-dokument)

Per Carlborg, Linköpings Universitet(pdf-dokument)

Martin Larsson, Skeppsviken Fastighets AB(pdf-dokument)