BootcampH2020: Infotillfällen om EU-projektfinansiering

26 november 2020 - Informationstillfälle om EU-projektfinansiering

Program och introduktion 
(pdf-fil 1108 KB)
Therese Silvander Energikontor Norra Småland & Chantal Coté Jönköpings kommun

EUs Gröna giv,(pdf-fil 1608 KB) Linda Reinholdsson, Brysselkontoret SBHSS

Horisont 2020 och Horisont Europa(pdf-fil 1847 KB), Lena Eckerberg, Energikontor Sydost

Regionala projektfinansieringsmöjligheter, (pdf-fil 1371 KB)Marie Brander, Region Jönköpings län

Om European City Facility,(pdf-fil 2050 KB) Stefan Olsson, Energikontor Sydost

Horisont 2020-projekt vid JU(pdf-fil 224 KB), Erik Eliasson, Jönköping University

H2020-projektet MOST,(pdf-fil 1333 KB) Jesper Boesen, Högskolan för lärande och kommunikation, JU

Horisont Europa för energikontoren(pdf-fil 4517 KB), Vinnova 2020-11-25

Horisont Europa för akademin(pdf-fil 7297 KB), Vinnova, november 2020

 Länk till Vinnovas årsbok om Horisont 2020-statistik  (pdf-fil)

Läs mer om ERUF på Tillväxtverket (Extern länk)och ESF+ 2021-2027(Extern länk) på Svenska ESF-rådet

Deltagarlista(excel-fil 13 KB) (anmälda t.o.m. 2020-11-25)

 

28 november 2019

Program Bootcamp H2020 & infotillfälle om EU-projektfinansiering(pdf-fil 1058 KB)

Om Horisont 2020 Lena Eckerberg(pdf-fil 1386 KB)

Agenda 2030 i EU-politiken(pdf-fil 726 KB)

Om ERUF, Tillväxtverket(pdf-fil 1452 KB)

Region  Jönköping läns roll i ERUF-projekt(pdf-fil 801 KB)

Storytelling om hur kommuner kan delta i H2020 från Gbg(pdf-fil 2981 KB)

Bonus; om EU i lokalpolitiken(pdf-fil 3961 KB)

27 november 2018

Program BootcampH2020 2018-11-27(pdf-fil 733 KB)

Om Horisont 2020 Lena Eckerberg(pdf-fil 1439 KB)

Europeiska regionalfonden 2019-2022, Tillväxtverket(pdf-fil 1359 KB)

Lista uttryck och förkortningar i EU-projekt 2018-11-27(excel-fil 44 KB)

Deltagarlista BootcampH2020 2018-11-27

30 januari 2018

Bootcamp H2020 2.0 Wille Kuha 2018-01-30.pdf(pdf-fil 3402 KB)

Bootcamp H2020 Annika Bergman JU 2018-01-30.pdf(pdf-fil 518 KB)

Bootcamp_VINNOVA info H2020 WP2018-2020.pdf(pdf-fil 2106 KB)

Bootcamp2.0-Ekonomi i EU-projekt Jönköping-Potential12.pdf(pdf-fil 1428 KB)

Bootcamp2.0-Potential12-EUprojekt3.0 2018-01-31.pdf(pdf-fil 4190 KB)

EU_coach_affisch1och2.pdf(pdf-fil 895 KB)

Deltagarlista Bootcamp H2020 2.0 jan 2018.xlsx(excel-fil 1192 KB)