BootcampH2020: Infotillfällen om EU-projektfinansiering

26 november 2020 - Informationstillfälle om EU-projektfinansiering

Program och introduktion 
(pdf-dokument)
Therese Silvander Energikontor Norra Småland & Chantal Coté Jönköpings kommun

EUs Gröna giv,(pdf-dokument) Linda Reinholdsson, Brysselkontoret SBHSS

Horisont 2020 och Horisont Europa(pdf-dokument), Lena Eckerberg, Energikontor Sydost

Regionala projektfinansieringsmöjligheter, (pdf-dokument)Marie Brander, Region Jönköpings län

Om European City Facility,(pdf-dokument) Stefan Olsson, Energikontor Sydost

Horisont 2020-projekt vid JU(pdf-dokument), Erik Eliasson, Jönköping University

H2020-projektet MOST,(pdf-dokument) Jesper Boesen, Högskolan för lärande och kommunikation, JU

Horisont Europa för energikontoren(pdf-dokument), Vinnova 2020-11-25

Horisont Europa för akademin(pdf-dokument), Vinnova, november 2020

 Länk till Vinnovas årsbok om Horisont 2020-statistik  (pdf-dokument)

Läs mer om ERUF på Tillväxtverket (Extern länk)och ESF+ 2021-2027(Extern länk) på Svenska ESF-rådet

Deltagarlista(excel-dokument) (anmälda t.o.m. 2020-11-25)

 

28 november 2019

Program Bootcamp H2020 & infotillfälle om EU-projektfinansiering(pdf-dokument)

Om Horisont 2020 Lena Eckerberg(pdf-dokument)

Agenda 2030 i EU-politiken(pdf-dokument)

Om ERUF, Tillväxtverket(pdf-dokument)

Region  Jönköping läns roll i ERUF-projekt(pdf-dokument)

Storytelling om hur kommuner kan delta i H2020 från Gbg(pdf-dokument)

Bonus; om EU i lokalpolitiken(pdf-dokument)

27 november 2018

Program BootcampH2020 2018-11-27(pdf-dokument)

Om Horisont 2020 Lena Eckerberg(pdf-dokument)

Europeiska regionalfonden 2019-2022, Tillväxtverket(pdf-dokument)

Lista uttryck och förkortningar i EU-projekt 2018-11-27(excel-dokument)

Deltagarlista BootcampH2020 2018-11-27

30 januari 2018

Bootcamp H2020 2.0 Wille Kuha 2018-01-30.pdf(pdf-dokument)

Bootcamp H2020 Annika Bergman JU 2018-01-30.pdf(pdf-dokument)

Bootcamp_VINNOVA info H2020 WP2018-2020.pdf(pdf-dokument)

Bootcamp2.0-Ekonomi i EU-projekt Jönköping-Potential12.pdf(pdf-dokument)

Bootcamp2.0-Potential12-EUprojekt3.0 2018-01-31.pdf(pdf-dokument)

EU_coach_affisch1och2.pdf(pdf-dokument)

Deltagarlista Bootcamp H2020 2.0 jan 2018.xlsx(excel-dokument)