Webbinarium: Planera för vindkraft

Webbinarium: Planera för vindkraft

Sex vindkraftverk på ett fält.

Webbinariet, som hålls den 25 mars, fokuserar på betydelsen av att utgå från bra underlag vid planering för vindkraft.

Vinterns höga elpriser har aktualiserat frågan om mer produktionskapacitet i det svenska elsystemet. Vindkraft bedöms vara det kraftslag som kan byggas ut snabbast för att trygga energiförsörjningen och möta den ökade efterfrågan på el i samhället. Det är av stor vikt att kommuner utgår från bra underlag i översiktsplaneringen, vilket kan ligga till grund för kommuners beslut angående etablering av vindkraft.

Tid och plats

Fredagen den 25 mars kl. 09.00-11.30.

Webbinariet genomförs via Zoom och kräver ingen särskild programvara. Länk till mötet skickas ut dagen innan till alla som har anmält sig.

Agenda

  • Vad är vindkraftens roll i energisystemet?
  • Läget vad gäller regionala analyser av vindkraft
  • Det kommunala vetot – några exempel på utfall i Jönköpings län
  • Diskussion om betydelsen av att planera för vindkraft
  • Gislaveds kommun om sin planeringsprocess
  • Regional analys för vindkraft i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län

Målgrupp

Politiker i hela länet, beslutsfattare, planerare, inspektörer och strateger på kommuner samt Länsstyrelsen.

Anmälan

Anmäl dig senast den 23 mars. Webbinariet är kostnadsfritt.

Anmälan (Extern länk)

Om projektet

Syftet med projektet är att främja en hållbar utbyggnad av vindkraft genom att stärka förutsättningarna för god fysisk planering samt verka för en tydlig, effektiv och transparent tillståndsprocess i länet.

Projektet pågår till december 2022 och innebär en mötesplats för miljöinspektörer och planarkitekter på kommunerna samt berörda hos Länsstyrelsen. Projektet ordnar möten där inspektörer och planarkitekter kan samverka, utbyta erfarenheter och goda exempel. Mötena fylls även med kunskapshöjande inslag i form av föreläsningar och seminarium med aktuella vindkraftsfrågor i fokus.

Projektet leds av oss på Energikontor Norra Småland tillsammans med Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Läs mer om Kraftsamling Vindkraft i Jönköpings län.