Webbinarium om biodrivmedel av restprodukter från skog 18 januari

Webbinarium om biodrivmedel av restprodukter från skog 18 januari

Solstrålar över en gångstig i tät granskog.

Inbjudan till ett webbinarium om biodrivmedel av restprodukter från skog i Jönköpings län den 18 januari.

Välkommen till ett webbinarium där du får lära dig mer om förutsättningarna för att producera biodrivmedel av restprodukter från skog i Jönköpings län. Det kommer även ges möjlighet att diskutera om och hur länet ska samordna sig för att främja produktion av biodrivmedel från skogen samt höra andra intressenters tankar kopplat till ämnesområdet.

Tid: 18 januari, klockan 9-11

Plats: Digitalt via Zoom. Länk till seminariet skickas ut till dig som är anmäld senast dagen innan.

Anmälan: Anmäl dig här(Extern länk) senast den 17 januari

Innehåll

Del 1 - Presentation av utredning om förutsättningar för att producera biodrivmedel av restprodukter från skog i Jönköpings län

  • Vägval avseende produktion av biodrivmedel i länet
  • Roadmap - en illustration av resan till en produktionsanläggning
  • Tillgång och efterfrågan på råvara i Jönköpings län
  • Produktionstekniker och slutprodukter - en överblick
  • Lönsamhetsdrivare för en produktionsanläggning
  • Aktörsanalys och resultat från intervjuer

Del 2 - Dialog och samverkan

  • Dialog kring förutsättningarna i länet och behov av samverkan för att komma framåt
  • Sammanfattning och nästa steg

Webbinariet riktar sig till en bred målgrupp i del 1, där viss förkunskap rekommenderas för att kunna ta till sig utredningen. Del 2 riktar sig till dig som vill höra och diskutera med andra intressenter om möjligheterna i Jönköpings län och en framtida samverkan/samordning. Det går bra att enbart vara med på del 1.

Bakgrund

Energikontor Norra Småland har låtit genomföra en övergripande utredning om förutsättningar för att producera biodrivmedel av restprodukter från skog i Jönköpings län. På webbinariet redovisas resultaten av Sweco, som har genomfört utredningen.

Frågor?

Kontakta Johan Lundberg, tel. 072-530 85 66, e-post johan.lundberg@rjl.se