Webbinarium: Hur arbetar vindkraftsprojektörer?

Webbinarium: Hur arbetar vindkraftsprojektörer?

Sex vindkraftverk på ett fält med en regnbåge i bakgrunden.

Välkommen på ett webbinarium den 26 augusti med fokus på hur projektörer arbetar när vindkraftsprojekt utvecklas.

Under webbinariet deltar vindkraftsprojektörerna OX2, Vindin och eventuellt Klämman Vind, som alla har vindkraftsprojekt i Jönköpings län. Som deltagare får du höra hur projektörerna arbetar när projekt utvecklas. De ämnesområden som kommer att beröras är exempelvis val av projekteringsområde, kommunikation och information med och till berörda, vindkraftens bidrag till lokalsamhällen samt ägarstrukturer.

Syftet är att ge dig som deltagare ökad förståelse för projektörernas perspektiv och arbetssätt. Webbinariet avslutas med diskussion i grupper mellan deltagarna.

Tid och plats

Fredagen den 26 augusti kl. 09.00-12.00 (senast).

Webbinariet genomförs via Zoom och kräver ingen särskild programvara. Länk till mötet skickas ut dagen innan till alla som har anmält sig.

Ur innehållet

  • Vad är den viktigaste aspekten för er som projektör när projektområde väljs?
  • Hur används det kommunala planeringsunderlaget?
  • Hur sker arbetet med information till närboende och allmänheten vid planering av projekt?
  • Hur verkar ni för att skapa lokal och regional nytta av vindkraftsetableringar?

Målgrupp

Politiker i hela länet, beslutsfattare, planerare, inspektörer och strateger på kommuner samt Länsstyrelsen.

Anmälan

Anmäl dig senast den 24 augusti. Webbinariet är kostnadsfritt.

Anmälan (Extern länk)

Kontakt

Johan Lundberg, Energikontor Norra Småland
E-post: johan.lundberg@rjl.se

Om projektet

Syftet med projektet är att främja en hållbar utbyggnad av vindkraft genom att stärka förutsättningarna för god fysisk planering samt verka för en tydlig, effektiv och transparent tillståndsprocess i länet.

Projektet pågår fram till december 2022 och innebär en mötesplats för miljöinspektörer och planarkitekter på kommunerna samt berörda hos Länsstyrelsen. Projektet ordnar möten där inspektörer och planarkitekter kan samverka, utbyta erfarenheter och goda exempel. Mötena fylls även med kunskapshöjande inslag i form av föreläsningar och seminarium med aktuella vindkraftsfrågor i fokus.

Projektet leds av oss på Energikontor Norra Småland tillsammans med Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Kraftsamling Vindkraft i Jönköpings län