Vi är nu medlemmar i Vätgas Sverige

Vi är nu medlemmar i Vätgas Sverige

Tankstation för vätgas i Mariestad, där FASTR gjorde studiebesök förra våren.
Tankstation för vätgas i Mariestad, där FASTR gjorde studiebesök förra våren.

Energikontor Norra Småland har nyligen blivit medlem i föreningen Vätgas Sverige.

Vätgas kan användas för att lagra och transportera energi eller som drivmedel och förnybar vätgas kan produceras ur olika energikällor, såsom sol och vind.

Energikontoret är numera medlem i Vätgas Sverige och är därmed med och bidrar till att förbättra regionens förutsättningar för produktion och användning av vätgas.

Vätgas Sverige arbetar bland annat för ökad kunskap, samverkan och tillväxt om och kring vätgas och har ett värdefullt nätverk för oss och därmed för länet – därför har vi nu blivit medlemmar.

Vätgas Sverige(Extern länk)