Var vill du ha en laddstolpe?

Var vill du ha en laddstolpe?

Det behövs fler laddbara fordon i Sverige. Men då behövs även fler möjligheter att ladda sin elbil. Ett gott exempel är Aneby pastorat som nyligen investerat i publika elbilsladdare vid sina kyrkor som möjliggör elbilsladdning på landsbygden.

Aneby pastorat har med hjälp av investeringsstödet Klimatklivet installerat laddplatser på fyra platser vid sina kyrkor och därmed möjliggjort laddning på landsbygden. För mindre kommuner och landsbygden är sådana investeringar viktiga för att kunna elektrifiera transportsektorn.

– Hittills har vi fått både spontanbesök och några stammisar till kyrkan som har använt laddarna, säger Curt Nylén, fastighetsföreståndare i Aneby pastorat.

Möjligheter till fler laddare på landsbygd

Majoriteten av elbilsladdarna i Jönköpings län finns idag inom de större tätorterna. Samtidigt är personer på landsbygden mer bilberoende än i storstäder och etableringar i mindre tätorter och landsbygd är därför särskilt viktigt om vi ska minska utsläppen från transporterna.

Det finns stora möjligheter att få till smarta och kostnadseffektiva laddare så att så många som möjligt kan nyttja dem. I många fall skulle man kunna ladda när man ändå gör ett längre besök någonstans, till exempel i idrottsföreningen, bygdegården, församlingshemmet, gårdsbutiken, golfklubben eller den lokala arbetsgivaren.

Tipsa om plats för publik elbilsladdning

Länsstyrelsen och Naturvårdsverket behöver hjälp att peka ut lämpliga platser för elbilsladdning för att kunna rikta investeringsstöd till platser där det idag saknas. Där är ditt bidrag viktigt. 

Tipsa om en plats där du vill se en laddstolpe genom att maila jonkoping@lansstyrelsen.se och ange ”Tips plats för publik elbilsladdning”.

Att lämna tips innebär inte någon form av skyldighet från dig som tipsar. Tipsen hjälper Länsstyrelsen att identifiera fler platser, särskilt i landsbygd och mindre orter, så att de kan ha med dessa platser i Klimatklivets utlysningar om vilka platser man kan söka investeringsstöd för. På sikt hoppas de att tipsen leder till att organisationer söker stöd för att sätta upp laddare vid platserna.

Vill du vara med och ställa om?

Genom projektet FASTR har vi möjlighet att ge rådgivning till dig som vill utveckla förutsättningarna för att kunna tanka och ladda förnybart i Jönköpings län. Hör av dig om du vill veta mer.

Kontakt

Oskar Sundholm, projektledare
072-242 44 79
oskar.sundholm@rjl.se