Vad är viktigt för att få till laddinfrastuktur och tankinfrastruktur för vätgas?

Vad är viktigt för att få till laddinfrastuktur och tankinfrastruktur för vätgas?

I ett gemensamt regeringsuppdrag ska Energimyndigheten och Trafikverket ta fram ett nationellt handlingsprogram för laddinfrastruktur och tankinfrastruktur för vätgas för lätta och tunga fordon. I januari 2023 publicerades en delrapport om uppdraget, där vi tillsammans med Länsstyrelsen har lämnat inspel med erfarenheter från Jönköpings län.

- Tyngdpunkten i vårt inspel var att berätta att det fortfarande finns behov av ekonomiskt stöd till att etablera laddinfrastruktur och tankstationer för vätgas. Till viss del börjar marknaden mogna, särskilt längst med de största stråken och i de största städerna. För mindre orter och i landsbygd är det svårt att räkna hem investeringen som det ser ut idag. Där bidrar olika typer av stöd, exempelvis Klimatklivet och Elektrifieringspiloterna, till att minska riskerna i att investera i denna infrastruktur, säger Jesper Agrelius, Länsstyrelsen, som samordnade svaret från Jönköpings län. 

Förutom fortsatt behov av investeringsstöd ser vi andra utmaningar i Jönköpings län. Inom vätgas finns det erfarenheter från biogasen, där man får överväga behovet av att ha produktion av vätgas i nära anslutning till tankstationen, eller om produktionen av vätgas kan vara mer centraliserad och producera vätgas till fler stationer inom ett större område. Produktion av vätgas vid tankstationen kräver också tillgång till förnybar el, vilket både är en möjlighet och en utmaning. En stor möjlighet är att det finns ett stort intresse för vätgas i Jönköpings län.

- För att det ska bli lönsamt att producera vätgas för att använda som bränsle behövs ett systemtänk för att nyttja "restprodukterna" syrgas och värme i exempelvis sjukhus och fjärrvärme. Att lägga vätgaspusslet kräver kunskap, samverkan och smarta affärsmodeller, säger John Marthinson, Energikontor Norra Småland.

Inom laddinfrastruktur så lyfter vi bland annat diskussionen om publik laddinfrastruktur kontra hemmaladdning och ”icke-publik” laddinfrastruktur som något viktigt att ha med i arbetet framgent. Där har teknik och affärsmodeller utvecklats snabbt. För landsbygden är detta särskilt viktigt, då investeringsviljan för publik laddinfrastruktur på landsbygden är låg.

Fler kan göra inspel till handlingsprogrammet

Energimyndigheten och Trafikverket arbetar vidare med sitt handlingsprogram och bjuder in till dialogmöten i maj för att bland annat fånga upp fler inspel i frågan – här kan företag och organisationer anmäla sig för att bidra med sin kunskap.

Dialogmöten om ladd- och tankinfrastruktur för vätgas (energimyndigheten.se) (Extern länk)

Ta del av den senaste delrapporten från Energimyndigheten och Trafikverket:
Delrapport – uppdrag att ta fram ett handlingsprogram för laddinfrastruktur och tankinfrastruktur för vätgas (Extern länk)Energimyndigheten (2023), ER 2023:06.