Tävla med Hela RESAN - skapa en parklet i din kommun

Tävla med Hela RESAN - skapa en parklet i din kommun

Exempel på parklet i Jönköping 2014.
Under trafikantveckan 2014 gjordes en parklet i Jönköping. Tillfälligt blev en parkeringsplats en inbjudande plats för att sitta ned och samtala.

Hela RESAN utmanar Region Jönköpings län och alla kommuner i Jönköpings län att under Trafikantveckan 16-22 september skapa parklets mitt i city i er kommun.

Platsen ni väljer ska vara en attraktiv plats för att väcka uppmärksamhet. Det kan till exempel handla om en parkeringsruta för bil som ni gör om till en mysig lounge-yta där människor kan sitta ned en stund. Låt fantasin flöda!

Varför gör vi detta?

Vi vill ge mer utrymme till fler att bidra till att skapa
trevligare miljöer i urbana sammanhang och skapa en
tanke kring trafik och miljö. Genom att på ett roligt sätt
visa hur en yta för bilen kan användas på andra sätt
lyfts kvalitéer fram kopplat till stadsplanering.

Vad är en parklet?

En parklet är en sorts minipark, vanligtvis tillfällig, som anläggs i parkeringsrutor. Tanken med parklets är att omvandla trafikrummet till vistelserum för förbipasserande, med grönska, sittplatser och kanske konst eller en enklare servering.

Inbjudan tävling parklet_2019(pdf-dokument)