Samverkan leder till framsteg inom biogasområdet i länet

Samverkan leder till framsteg inom biogasområdet i länet

Biogaslogotyp i form av ett B med texten Min bil går på biogas.
Den nationella biogassymbolen visar att fordonet går på just biogas och kan med fördel användas av alla organisationer som vill gå från att vara klimathjältar till ambassadörer.

Biogasöverenskommelsen som undertecknades av alla kommuner i länet 2018 ger resultat. Det visar den årliga uppföljningen som gjordes på kommunalt forum* i september.

På kommunalt forum den 10 september deltog representanter från projekt FASTR – Snabbare omställning till fossilfria transporter i Jönköpings län för en årlig uppföljning av 2018 års överenskommelse kring biogas i Jönköpings län.

Bakgrunden till biogasöverenskommelsen är ett utredningsuppdrag som Region Jönköpings län fick från kommunalt forum 2017, ett uppdrag som handlade om att utreda olika samverkansformer för ökad produktion och användning av biogas och tankningsinfrastruktur i Jönköpings län.

Utredningsuppdraget ledde fram till åtta åtaganden för att främja både produktion och användning av biogas i länet, något som varje år följs upp av oss på Energikontor Norra Småland.

Efter en dragning på kommunalt forum från projekt FASTR kring statusen i länet när det kommer till dessa åtta åtaganden och vad som hänt under 2020, fick respektive kommun berätta mer om vad de har åstadkommit.

Mer biogas runt om i kommunerna

Resultatet är gott. Antalet gasfordon har ökat i kommunerna, liksom att tankvolymen totalt har ökat. 9 av 13 kommuner har utbyggd tankinfrastruktur för biogas. Eksjö kommun har till exempel en ny tankstation sedan i somras och snart invigs en station i Tranås. Flera andra kommuner har fått en extra tankstation eller har planer för det och alla kommuner samlar in matavfall som blir till biogas.

Sävsjö är en kommun som har kommit långt.
- Förra året passerade vi 50 procent biogasfordon i egna fordonsflottan i Sävsjö kommun, vilket visar att vårt ställningstagande att välja biogas i första hand ger resultat, berättar kommunstyrelsens ordförande Stefan Gustafsson.
- Tittar vi på bränsleförbrukningen i kommunorganisationen står sig biogasen ännu starkare, vilket vi är oerhört stolta över, fortsätter han. Inte minst för att biogasen dessutom är tillverkad av gödsel från lokala lantbrukare och restprodukten går tillbaka som utmärkt gödning.

Busstrafiken i länet når volymmålet redan i år

Trots en elektrifiering av stomlinjenätet i Jönköpings tätort har biogasanvändningen ökat inom den totala busstrafiken i länet (stadstrafik och regionbusstrafik sammanslaget). Åtagandet om minst 36 GWh biogas i kollektivtrafikupphandlingar nås med råge under 2021, då volymen beräknas nå upp till cirka 50 GWh. Kommunerna har i och med biogasöverenskommelsen i större utsträckning börjat kravställa kring biogas i upphandlingar, vilket vi alltså ser resultat av nu.

Biogasöverenskommelsen har dessutom lett till ökade investeringar i länet. Ett viktigt exempel på det är den nyinvigda biogasproduktionsanläggningen söder om Jönköping, där HZI Jönköping Biogas AB har byggt en anläggning som på tre veckor förvandlar matavfall till biogas. I och med detta bygge har bland annat japanska banker investerat i vårt län, då moderbolaget Hitachi Zosen Inova AG (HZI) är ett schweizisk-japanskt företag.

* Kommunalt forum är den politiska mötesplatsen och kontaktytan mellan Region Jönköpings län och länets 13 kommuner.

 

Överenskommelse kring biogas i Jönköpings län(pdf-fil 23 KB)