Rekordhögt söktryck på energi- och klimatrådgivningen

Rekordhögt söktryck på energi- och klimatrådgivningen

Illustration med texten "Nio av tio genomför åtgärder efter kontakt med kommunal rådgivare"

Under 2022 var det rekordhögt söktryck på den kommunala energi- och klimatrådgivningen. Undersökningen som Energimyndigheten har gjort visar också att 9 av tio rådsökande anger att rådgivningen har eller kommer att leda till energibesparing för dem.

Den kommunala energi- och klimatrådgivningen, EKR, finns i hela landet och finansieras med stöd av Energimyndigheten. Den erbjuder kostnadsfri och opartisk rådgivning på energiområdet till hushåll, bostadsrättsföreningar och små och medelstora företag.

Energimyndighetens uppföljning visar att det gångna året, med krig i Europa, höga elpriser och lågkonjunktur, inneburit en unik situation för energi- och klimatrådgivningen. Söktrycket på rådgivningens tjänster har varit rekordhögt. År 2022 var antalet rådgivningar drygt 29 000 – jämfört med knappt 16 000 rådgivningar 2021. Rådgivningen har också gett effekt. Nio av tio rådsökande anger att rådgivningen har eller kommer att leda till energibesparing för dem.

Vår kollega Oskar Sundholm arbetar som regional utvecklingsledare för energi- och klimatrådgivningen i länet. I hans roll ingår att bidra till att de har den uppdaterade kunskap som krävs för att vara så bra rådgivare som möjligt.
- Frågor kring uppvärmning, värmepumpar och solceller har legat i topp det senaste året och det är jättekul att se att rådgivningen verkligen gör nytta. Även om det ökade intresset till stor del beror på ökade energipriser så leder det ju till bestående energibesparingar, säger Oskar.

Läs hela rapporten från Energimyndigheten: 
Fördjupad uppföljning energi- och klimatrådgivning år 2022 (pdf-fil, )

Läs mer om energi- och klimatrådgivningen