Ny förstudie: Vill du samverka för minskad klimatpåverkan i bygg- och fastighetssektorn?

Ny förstudie: Vill du samverka för minskad klimatpåverkan i bygg- och fastighetssektorn?

Siluett av byggnadsställningar, armeringsjärn och tre byggarbetare i solens uppgång.

I mitten på december beslutade Tillväxtverket att bevilja oss stöd för vår nya förstudie Samverkan för minskad klimatpåverkan i bygg- och fastighetssektorn i Jönköpings län. Förstudien, som ska pågå under större delen av 2022, ska leda fram till en samverkan kring hållbarhetsfrågor och erfarenhetsutbyten.

Syftet med förstudien är att undersöka de förutsättningar som behöver klargöras för att så snart som möjligt kunna starta upp ett nätverk och få till en god samverkan inom bygg- och fastighetssektorn i länet. Vi ska därför undersöka vilka samverkansformer som passar företagen i Jönköpings län, hur finansiering kan säkras långsiktigt samt vilka fokusområden som är viktiga för aktörerna att samlas kring för att stärka konkurrenskraften och samtidigt minska klimatpåverkan.

- Det arbete vi nu kommer att göra bygger vidare på vår tidigare förstudie där vi undersökte vilka utmaningar och möjligheter som byggbranschen i Jönköpings län har för att bygga mer hållbart, säger Joel Runesson, projektledare. Där framkom det att aktörerna såg ett behov av att kunna samverka kring dessa frågor och utbyta erfarenheter med varandra.

Intresserad? Hör av dig!
- Med den nya förstudien hoppas vi kunna åstadkomma en sådan samverkansyta, men det är tillsammans med andra som vi får saker att hända. Vill ni vara en del av ett framtida nätverk för privata och offentliga bygg- och fastighetsbolag i Jönköpings län som pushar varandra framåt i hållbarhetsarbetet så är ni varmt välkomna att höra av er.

Förstudien pågår från januari till oktober 2022 och finansieras till lika delar av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Jönköpings län.

Kontakt:

Joel Runesson, projektledare, tel. 072-177 26 30, e-post joel.runesson@rjl.se

 

EUlogo_v_RGB_200px.jpg