Lundbergs Pressgjuteri blir branschledande med ny ugnslösning

Lundbergs Pressgjuteri blir branschledande med ny ugnslösning

Pressgjutning

AB Lundbergs Pressgjuteri i Vrigstad investerar drygt 10 miljoner kronor i ett för svenska pressgjuterier unikt ugnssystem. Det är den första delen i en större investering som sträcker sig över fyra år för att nå bästa möjliga smältakvalitet med minsta möjliga energianvändning.

Den nya investeringen möjliggör att förnybar el fortsatt kan användas i tillverkningen och gör Lundbergs konkurrenskraftigare. Efter fyra år, då hela projektet är genomfört, beräknas Lundbergs spara nästan 1 GWh per år, det vill säga 1 miljon kilowattimmar, med den nya ugnstekniken. Det motsvarar en besparing på 40 procent av företagets totala energianvändning. Investeringen effektiviserar också produktionsprocessen som helhet.

AB Lundbergs Pressgjuteri har idag 30 anställda och tillverkar detaljer i aluminium genom pressgjutning. Kunderna finns främst inom segmenten elektronik, tunga fordon, handikapphjälpmedel, verkstadsindustri och möbler. Tillverkningsprocessen är energiintensiv och energieffektivisering är därför ett prioriterat område.

Ingår i energieffektiviseringsnätverk

Lundbergs deltar i ett nätverk för energieffektivisering som Energikontor Norra Småland koordinerar. Inom ramen för projektet har företaget genomfört en energikartläggning, som gav svar på hur energin används i verksamheten samt gav förslag på lönsamma energieffektiva åtgärder.

Energikartläggningen visade att 70 procent av energianvändningen går till att smälta och varmhålla aluminium och att det finns stor potential för att effektivisera den processen. Genom att titta närmare på olika möjligheter har Lundbergs tagit fram en lösning med en induktionsugn för smältning och immersionsteknik för varmhållning som inte finns att hitta hos något annat pressgjuteri i Sverige. Efter att ha beviljats investeringsstöd från Energimyndigheten på cirka 4 miljoner kronor har Lundbergs nu tagit investeringsbeslut.

Energibesparing och ökad kvalitet

Den totala energibesparingen efter investeringen beräknas bli 0,9 GWh per år. Förutom energibesparingen bidrar investeringen till att öka kvaliteten på metallen, som minskar omsmältningen av defekta produkter samt att andelen aluminiumråvara som krävs i produktionen minskar genom lägre förluster med den nya tekniken.

- Detta är en investering för framtiden för oss på Lundbergs, men även för miljön och för våra kunder, säger Cajsa Lundberg, VD hos Lundbergs. Med denna investering kan vi få en resurssnål tillverkning med framtida kostnadsreduceringar. Genuint småländskt kombinerat med modernt miljötänk; var innovativ och slösa inte med de resurser du har. Det gläder oss att Energimyndigheten ser potentialen i detta pilotprojekt som fler kan ta efter!

Läs gärna mer om vårt Energieffektiviseringsnätverk EEnet