Låt energieffektivisering underlätta elektrifieringen

Låt energieffektivisering underlätta elektrifieringen

Kraftledningsstolpar i solnedgång.

Det skriver Energikontoren Sverige i en debattartikel i tidningen Altinget och föreslår kraftfulla satsningar.

Elektrifieringen av samhället kan fördubbla elanvändningen, samtidigt som det redan i dag är svårt att få fram tillräckligt med el till användare i södra Sverige. Elektrifieringen måste gå hand i hand med kraftfulla satsningar på energieffektivisering.

För att Sverige ska nå energieffektiviseringsmålet har Energikontoren Sverige tre förslag:

  1.  Förläng Energisteget
  2.  Bredda Energisteget
  3.  Satsa på kunskapslyft

Läs mer i artikeln(Extern länk)