Länets arbetsgivare samlas i projekt för ett hållbart arbetsliv

Länets arbetsgivare samlas i projekt för ett hållbart arbetsliv

Två tjejer med reflexvästar på sig kliver ut en vit bil utanför en stor lagerbyggnad.
En plattform för samåkning är en av insatserna i projektet ATTRACT. Foto: Johan W Avby

ATTRACT är projektet som skapar attraktivare arbetsgivare, minskar koldioxidutsläppen och hjälper människor till ett hållbart arbetsliv. IKEA, Danish Crown och Jönköping Energi är bara några exempel på aktörer i länet som redan deltar i projektet.

– Många arbetsgivare har redan anslutit sig och projektet är i full gång, vilket är både viktigt och roligt, säger Mattias Bodin som är projektledare på Energikontor Norra Småland.

– Arbetsgivarna väljer olika insatser där de får stöd och råd för genomförande samt expertis inom varumärkesbyggande. Men det är naturligtvis också fördelaktigt för medarbetarna, som genom ATTRACT får unika möjligheter att enkelt ställa om till ett mer hållbart och flexibelt arbetsliv genom rabatter, aktiviteter och stöd av olika slag. Exempel på insatser är provåkarkort från Jönköpings länstrafik, samåkningsplattform och effektivt distansarbete.

Projektet pågår fram till april 2023 och drivs av Energikontor Norra Småland i samverkan med Länsstyrelsen i Jönköpings län och även i samarbete med Jönköpings länstrafik. ATTRACT finansieras genom ERUF-medel.

– I projektet vägleder, guidar och visar vi hur det går att få bättre konkurrenskraft i en föränderlig värld genom nya arbetsformer. Vill arbetsgivaren sedan arbeta vidare med frågorna finns vi där som stöd med tydliga rekommendationer och riktlinjer. Och vi hoppas såklart att alla vill göra det, avslutar Mattias Bodin.

Kontakt: mattias.bodin@rjl.se

Läs mer:

ATTRACT – Innovativ arbetspendling för attraktiva arbetsgivare i Jönköpings län