Jämställd transportplanering

Jämställd transportplanering

Cyklar

Hur når vi ett hållbart transportsystem? Kan det vara så enkelt som att vi bör fokusera mer på ett jämställt transportsystem? Den 12 mars bjuder Hela RESAN in till en eftermiddag där vi tar del av utmaningar och inspirerande exempel

Tid Tisdag den 12 mars, 12:00 – 16:30

Plats Familjen Ericsson´s City hotell (mitt emot Länstrafikens huvudkontor)
Västra storgatan 25a, Jönköping

Målgrupp
Trafikplanerare, översiktlig planering, trafikkonsulter,
infrastrukturstrateger, jämställdhetstrateger, politiker eller
personer med särskilt intresse för frågorna.


Tidsschema för dagen
12:00 Lunch med vegetariskt alternativ
13:00 Välkommen med introduktion – Projektet Hela RESAN
13:10 Inequalities and Transport Policy, Chiara Vitrano, forskare Malmö universitet
13:50 Jämställdhet i transportplaneringen med intersektionellt perspektiv, Lena Levin, forskare VTI
14:30 Fika
14:50 Regionala jämställdhetsstrategin, Mikaela Dinu Billström, sakkunnig i jämställdhet, Länsstyrelsen Jönköpings län
15:10 Jämställdhet i Jönköpings kommuns cykelprogram,
Jönköpings kommun
15:30 Paneldiskussion, Chiara Vitrano, Lena Levin, Jkpg
16:20 Sammanfattning och avslut

Anmälan: För att vara med på dagen ska du anmäla dig här!(Extern länk)
Sista anmälningsdag 8 mars
Övrigt 3 min gångväg från Juneporten (linje 1, 2, 3, 11, 12, 17, 18, 26, 27)
5 min gångväg från resecentrum (tåg, buss)