Inbjudan till träff om vindkraftens påverkan på människors intressen

Inbjudan till träff om vindkraftens påverkan på människors intressen

Sex vindkraftverk på ett fält med blå himmel i bakgrunden och en svag regnbåge över himmeln.

Projekt Kraftsamling Vindkraft i Jönköpings län arrangerar den 30 november en digital träff med temat Vindkraftens påverkan på människors intressen för dig som är miljöinspektör, planerare eller strateg på en kommun, politiker i länet eller som arbetar på Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Temat på träffen utgår från en ny syntesrapport inom forskningsprogrammet Vindval med titeln ”Vindkraftens påverkan på människors intressen”. Föredrag inom ämnesområdena landskap och planering, sociala konsekvenser samt samhällsnytta och ekonomi varvas med diskussion och frågestund för respektive område. Författarna till syntesrapporten deltar och kan svara på frågor.

- Agenda -

Landskap och planering, Sociala konsekvenser och förankring

  • Föredrag av Karin Hammarlund och Tom Mels
  • Diskussion
  • Frågestund med Karin Hammarlund

Samhällsnytta och ekonomi

  • Föredrag av Hans Westlund
  • Diskussion
  • Frågestund med Hans Westlund

Summering och avslutning

 

Målgrupp: Miljöinspektörer, planerare och strateger på kommuner, politiker i länet samt Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Plats: Digitalt via Zoom. Länk skickas ut dagen innan mötet till alla som anmält sig.

Dag och tid: 30 november, kl. 09.00-12.00 (inklusive pauser)

Anmälan: Anmäl dig senast 26 november här(Extern länk)

Om projektet: Syftet med projektet Kraftsamling Vindkraft i Jönköpings län är att främja en hållbar utbyggnad av vindkraft genom att stärka förutsättningarna för god fysisk planering av vindkraft samt verka för en tydlig, effektiv och transparent tillståndsprocess i länet.

Läs mer om projektet

Kontakt:

Johan Lundberg
Projektledare
Energikontor Norra Småland
E-post: johan.lundberg@rjl.se
Tel: 072-530 85 66

Annika Pers Gustafsson
Länsstyrelsen i Jönköpings län
E-post: annika.pers.gustafsson@lansstyrelsen.se