Hur gick det sen? Laddplan i Habo kommun

Hur gick det sen? Laddplan i Habo kommun

Anna Lööv, miljö- och hållbarhetsstrateg i Habo kommun
Anna Lööv, miljö- och hållbarhetsstrateg i Habo kommun

Habo är en av tre kommuner i länet som snart kan ha en plan för laddinfrastruktur på plats efter att ha fått lotsning i sitt arbete genom vårt projekt FASTR.

I Habo kommun är laddplanen en viktig pusselbit i arbetet med hållbart resande. Den är en av kommunens många planer och program inom det strategiska hållbarhetsarbetet och en viktig plan att få på plats.

Under tre lotsande möten har en grupp med både tjänstepersoner och ledande förtroendevalda guidats i frågor som är viktiga att beröra i framtagandet av en laddplan. Lotsningen har utgått från nio B:n; Bakgrundskolla, Bemöta marknaden, Benämna, Bestämma, Berätta, Bereda plats, Beställa, Bygga, och Betala.

För en liten kommun är resurserna knappa och det är svårt att få tiden att räcka till allt och därför har lotsningen varit ett viktigt stöd i att komma framåt.
- Lotsningen har varit en hjälp både i att säkerställa att inget glöms, men också i att komma framåt snabbare. Att få influenser utifrån och stöttning i att skaffa djupare kunskap har underlättat otroligt mycket för oss och för mig, som annars lagt mycket tid själv på att söka kunskap och leda arbetet framåt, berättar Anna Lööv, miljö- och hållbarhetsstrateg i kommunen.

Koll på förutsättningarna

En framgångsfaktor för Habo kommun har varit att de involverat ledande personer med mandat att ta beslut i arbetet, för att kunna skapa sig en gemensam bild under arbetets gång. På så sätt undviker de att tjänstemännen levererar någonting som sedan kan behöva arbetas om helt och hållet, och hela processen går därmed snabbare. En annan viktigt faktor är avtalet som slöts mellan kommunen och energibolaget redan efter det första lotsande mötet, och som gjort att de haft koll på förutsättningarna för samarbetet från start. 

Som svar på frågan om det finns några andra medskick till de som sitter i funderingar på att ta fram en laddplan säger Anna:
- Det är viktigt att i arbetet utgå ifrån hur det ser ut på hemmaplan. Vad behöver vår kommun? Vilka behov, möjligheter och förutsättningar finns just här? Habo ligger ju precis bredvid Jönköping där många invånare också arbetar, och utan större transportstråk, vilket såklart påverkar hur man ska tänka kring laddinfrastrukturen.

Efter vårens tre lotsande möten jobbar arbetsgruppen nu vidare för att kunna landa i ett färdigt utkast. Målsättningen är att laddplanen ska in för beslut i politiken under hösten.

Från noll till tre laddplaner i länet (nyhet publicerad april 2023)

Vill du veta mer om den lotsande metoden för att ta fram en laddplan? Kontakta:

Jesper Agrelius
010-223 62 20
jesper.agrelius@lansstyrelsen.se

Lennart Holmberg
010-223 64 85
lennart.holmberg@lansstyrelsen.se