FASTR förlängs till oktober 2023

FASTR förlängs till oktober 2023

Illustration av ett grönt tankmunstycke med en stor grön droppe.

Under våren har det blivit klart att vårt stora transportprojekt FASTR – Snabbare omställning till fossilfria transporter i Jönköpings län förlängs ända fram till 31 oktober 2023. Det tidigare datumet för avslut var 30 september 2022.

Innan vi ansökte om förlängningen såg vi att vi inom projektet var klara med många aktiviteter, men också att det fortfarande finns så mycket kvar att göra inom transportområdet. Dessutom har vi både energi, goda idéer och finansiering kvar.

Vad händer under förlängningen?

Under det kommande året kommer vi framförallt att fokusera på tre större områden:

  • Tunga transporter. Vi samordnar länets regionala elektrifieringslöften och verkar för ökad elektrifiering av tunga transporter. Vi jobbar också med att skapa möjligheter till fordonsdemonstrationer.
  • Etableringsfrågor för tank- och laddinfrastruktur. Vi fortsätter arbetet med strukturbilder och vision för länets ladd- och tankinfrastruktur samt med den etableringsgrupp som finns (med representanter från bland annat flera av länets kommuner). Vi erbjuder även ett metodstöd för hjälp vid infrastrukturetableringar.
  • Erbjudande om kunskap, vägledning och rådgivning. Projektets samlade kunskap erbjuds initialt till länets kommuner och därefter förhoppningsvis till kommunala bolag och privata företag. Vår intention är att komma ut till så många organisationer i länet som möjligt, med turnéstart efter sommaren. Innehållet på turnéträffarna kan till exempel handla om utsläppsstatistik, val av fordon och drivmedel, den regionala planen för infrastruktur, tips kring offentlig upphandling av fordon och transporter, goda exempel, analys om medarbetarnas inställning till fossilfria drivmedel och tips kring strategisk hållbarhetskommunikation. Mer info om detta skickas ut separat.

FASTR – Snabbare omställning till fossilfria transporter i Jönköpings län

FASTR on tour - våra erbjudanden