Energitjänstnätverk bildat

Energitjänstnätverk bildat

På tisdagen bildades ett nätverk för energitjänstleverantörer

Som ett led i Energikontor Norra Smålands arbete för att främja energieffektivisering i Jönköpings län samlades under tisdagen den 11 december företag som erbjuder energitjänster. Mötet resulterade i att ett formellt nätverk för energitjänsteleverantörer bildades med syfte att underlätta för företag att minska energianvändningen.

Energitjänster är tjänster eller produkter som levereras för att på ett eller annat sätt åstadkomma effektivare energianvändning i en verksamhet.

För att effektivt minska energianvändningen och därmed också minska kostnaderna i företag behövs expertkunskap och erfarenhet från energiområdet. I många fall saknas denna kompetens internt hos företag.

En leverantör av energitjänster kan tillföra nya kunskaper, ge underlag till kommande energieffektiviseringsarbete och bidra med en helhetssyn som är ett viktigt led i arbetet.

Ett av målen med det nybildade nätverket är att skapa bättre samarbeten mellan leverantörerna för att kunna erbjuda företag bättre tjänster och därmed öka graden av energieffektivisering i Jönköpings län.

Nätverket är öppet alla energitjänsteföretag verksamma i Jönköping län.

Vill du veta mer och/eller delta? Kontakta Johan Lundberg på Energikontor Norra Småland.