"Energikrisen har skapat en omställningskraft som är jättestark"

"Energikrisen har skapat en omställningskraft som är jättestark"

Foto: Johan Werner Avby

Det är bråda dagar här på Energikontor Norra Småland. I och med energikrisen är det fler företag än någonsin som hör av sig för att få råd och stöd.

– Vi får många förfrågningar om att komma ut och träffa länets företag, säger Carlos Pettersson, verksamhetsledare. Framför allt vill företagen ha råd och tips om vad de kan göra för att spara energi på olika sätt. Men vi blir också kontaktade av företag som har tagit fram innovationer och vill sjösätta nya produkter som kan bidra till att mildra energikrisen.

Krisen också en möjlighet

Energikrisen är inte bara en kris, det är också en möjlighet, anser Carlos som plötsligt har blivit lite av spindeln i nätet när det gäller hanteringen av energikrisen i länet.

– Jag tror att vi kommer få se samma snabba omställning på energiområdet som vi såg när det gäller övergången till distansarbete under pandemin. Energikrisen har skapat en omställningskraft som är jättestark, säger han.

Den stora förändringen är att många fler privatpersoner och företag börjar producera sin egen el. Det är svårt för hushållen att bli självförsörjande, men många företag satsar på att äga sin egen energiproduktion så att de blir mindre sårbara för energikriser eller politiska beslut.

– Det finns till exempel företag i Värnamo som idag har egna vindkraftsparker, säger Carlos Pettersson. Det finns också exempel på gjuterier som i stor utsträckning säkrat sin egen el. Det händer oerhört mycket i Jönköpings län på det här området.

Samhället måste hänga med

Utmaningen ligger i att samhället måste hänga med i den snabba omställningen. Idag förekommer det att de som producerar egen el med hjälp av sol och vind inte kan sälja överskottet.

– Samhället har inte varit förberett. Vi som offentlig verksamhet – energibolag, elbolag, kommuner och region - måste se till att de privata initiativen får fullt genomslag. Energisystemen är viktiga för företagens konkurrenskraft och tillväxt i länet. Om samhället halkar efter finns risk att nyetableringar uteblir på grund av att vi inte kan få fram tillräckligt med el, eller att befintliga företag inte växer för att de exempelvis inte kan sätta in en ny elkrävande maskin.

Tillsammans kan vi göra skillnad

Det har aldrig tidigare funnits så många anledningar till att spara el som nu, menar Carlos. Om vi i Jönköpings län kan minska den totala elförbrukningen i länet med 5–10 procent så kan det ge viktiga effekter. Elkostnaderna för hushåll och företag sjunker och företagen i länet kan slippa frånkoppling om det blir effektbrist.

Vi på Energikontoret har tagit på oss ett samordningsansvar för den offentliga kommunikationen kring energikrisen. Bland annat har vi spridit Energimyndighetens nationella kampanj ”Varje kilowattimme räknas” så att den offentliga sektorn i länet använder den i sina kanaler. Det pågår även en regional kampanj för att spara el.

– Vi är många aktörer i Jönköpings län som arbetar för att minska elförbrukningen och även för att få en jämnare belastning över dygnets olika timmar. Jag talar om regionen, kommunerna, länsstyrelsen, Klimatrådet, näringslivsorganisationerna med flera. Sedan har vi de enskilda invånarna och företagen där det också finns ett stort engagemang. Om vi tillsammans är med och bidrar till att spara el i Jönköpings län kan vi göra skillnad, inte bara för varandra här i länet, utan även för människorna i Ukraina och övriga Europa, säger Carlos. 

Läs senaste utgåvan av invånartidningen Nära dig (pdf-fil, 4839 kB)