550 miljoner till regionala elektrifieringspiloter

550 miljoner till regionala elektrifieringspiloter

Tankstation för vätgas med texten Tanka vätgas här! på väggen.
Investeringar i lastbilsladdning och tankstationer för vätgas blir möjliga i Jönköpings län tack vare statlig stöd till regionala piloter.

Regeringen har beslutat om statligt stöd till regionala elektrifieringspiloter med ladd- eller tankinfrastruktur för vätgas för tunga fordon. Syftet med stödet är att skynda på omställningen till elektrifierade tunga transporter. Under 2022 finns 550 miljoner kronor avsatt för stödet.

Stödet riktar sig till aktörer som vill bygga upp elektrifierade regionala distributionskedjor av laddningsstationer och täcker 100 procent av investeringskostnaden.

- Detta stöd blir ett unikt tillfälle att ställa om godstransporterna i Jönköpings län! Nu måste vi få in bra ansökningar från näringsliv och organisationer som kan investera i lastbilsladdning och tankstationer för vätgas, säger Jesper Agrelius, klimat- och energiutvecklare på Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Regionala elektrifieringspiloter är projekt där aktörer såsom logistikfirmor, laddoperatörer, fordonstillverkare och offentliga aktörer går samman för att bygga infrastruktur med strategiskt placerade laddstationer eller tankstationer för vätgas och som möjliggör tunga elektrifierade lastbilstransporter och optimerade logistikflöden inom ett område med omfattande behov av godstransporter.

Nyfiken på att veta mer om regionala elektrifieringspiloter?
Välkommen att kontakta Jesper Agrelius, Länsstyrelsen i Jönköpings län, e-post jesper.agrelius@rjl.se, eller Johan Lundberg, Energikontor Norra Småland, e-post johan.lundberg@rjl.se

550 miljoner kronor till elektrifiering av tunga transporter (Extern länk)