REDI - resfria digitala möten i offentlig sektor

REDI - Resfria möten inom offentlig sektor
Foto: Johan W Avby

I projektet REDI gavs kommuner, kommunala bolag och regioner stöd i arbetet att öka andelen digitala möten i sina organisationer.

REDI finansierades av Energimyndigheten(Extern länk) (Extern länk) och drevs av Energikontoren Sverige(Extern länk) (Extern länk) under perioden juni 2018 till oktober 2020. Projektägare var Energikontoren Sverige via Energikontor Norra Småland.

Kärnan i projektet var 10-stegsmetoden, ett systematiskt tillvägagångssätt för att förbättra organisationers arbete med digitala möten.

Deltagarna i REDI fick ta del av webbinarier, digitala träningstillfällen och tematiska utbildningar efter behov. För att underlätta erfarenhetsutbyte och kunskapsöverföring fick deltagarna dessutom ingå i regionala nätverk under ledning av sitt närmaste energikontor. Medverkan var helt kostnadsfri. Det enda som krävdes var att deltagande organisationer tillsatte en arbetsgrupp som var beredd att delta i projektets olika aktiviteter. I oktober 2020 var målet att minst 50 organisationer tagit del av projektets metoder.

Ladda ner och läs slutrapporten här! (pdf-fil, )

REDI:s webbplats(Extern länk) (Extern länk)