Horisont 2020

Horisont 2020 var EU:s tidigare ramprogram för forskning och innovation. Programperioden sträckte sig från 2014 till 2020 och var världens största satsning på dessa områden. Vi på energikontoret jobbade med att informera den offentliga sektorn om möjligheterna med Horisont 2020.