Slutseminarium för Hela RESAN ”Dåtid, nutid och framtid”

Efter 3,5 år är det dags att avsluta projektet Hela RESAN. Vi kommer under dagen att presentera resultat från projektet samt blicka framåt för att säkerställa att arbetet i länet för mer hållbart resande fortsätter.

Tid Måndagen den 7 december kl. 10.00 – 15.00


Livestream kommer visar här fram till klockan 12:00: 


Program för dagen
09.30 - 10.00 Incheckning.
10.00 - 11.00 Snabb presentationsrunda av samtliga deltagare samt projektresultat ”Dåtid och nutid”
10.00 - 10.05 Välkomna och upplägg för dagen
10.05 - 10.15 Presentationsrunda
10.15 - 11.00 Projektresultat
11.00 - 11.15 Paus
11.15 - 12.00 Projektresultat, ord från vår utvärderare samt beskrivning av workshops efter lunch
11.15 - 11.30 Projektresultat
11.30 - 11.50 Extern utvärderare
11.50 - 12.00 Genomgång av workshops efter lunch

Livestream avslutas och deltagarna från projektet fortsätter med en avslutande workshop kl 13:00.


13.00 - 13.30 Workshop 1 ”2045 firar vi att visionen om att ett klimatsmart Plusenergilän har uppnåtts. Hur lyckades vi?”
13.30 - 14.00 Workshop 2 ”Vad kan jag göra nu i min organisation för att länet ska nå målet om att bli ett Plusenergilän?”
14.00 - 14.15 Paus
14.15 - 15.00 Summering av workshop 1 och 2. Vi avslutar Hela RESAN (nästan…) och blickar framåt ”Framtid” 14.15 - 14.30 Summering workshops 14.30 - 14.50 Fortsättningsnätverk 14.50 - 15.00 Några sista ord