Reserådgivning

Cykelställ i Jönköping.
En parkeringsplats för bil blir parkeringsplats för 10 cyklar. Foto: Johan W Avby

Företag kan nu få stöd i att arbeta med hållbara tjänsteresor och arbetspendling. Varför ska vi arbeta med dessa frågor kanske ni tänker? Jo, en färsk studie visar att nio av tio svenskar tycker att det är viktigt att deras arbetsgivare tar ansvar för att minska sin klimatpåverkan. Och en av tio har valt bort ett jobb på grund av klimatfrågan.

Men det kostar säkert mycket? Faktiskt inte. Ett företag som aktivt arbetar med sina tjänsteresor och arbetspendling sparar pengar genom till exempel smartare fordonsstruktur, effektivare mötesformer och hälsosammare och friskare personal. Telia har infört resfria möten som standard i sin organisation och sparar genom detta 230 miljoner per år.

Det är inte alltid så lätt att veta hur ni som arbetsgivare kan arbeta med dessa frågor. Det är där Hela RESAN kommer in! Vi erbjuder praktiskt stöd för att komma igång med insatser för hållbart resande som gör skillnad inom tre områden:

  • Tävlingar inom arbetspendling
  • Cykelfrämjande insatser
  • Resfria möten

Vi har fler verktyg i vår verktygslåda som företag kan ta del av. Bland annat erbjuder vi resvaneundersökningar som är ett bra sätt för ett företag att ta reda på de viktigaste åtgärderna för att bli en mer klimatsmart och attraktiv arbetsgivare.

Vi kan även bistå med utbildningar och marknadsföringsmaterial för att öka kunskapen kring hållbart resande och hur ni som företag tjänar på det.

Reserådgivning - informationsbroschyr om Hela RESANs 3 paket(pdf-fil 19978 KB)