Hållbart resande landsbygd

Illustration landsbygd
Foto: Freepik.com

I Jönköpings län bor och verkar en stor del av befolkningen utanför de större tätorterna. Möjligheterna att resa hållbart även på landsbygden är därför viktiga att främja.

Det kan till exempel handla om att utveckla samåkningslösningar, kombinera cykel och kollektivtrafik eller främja fordonspooler. Den som önskar mer information om hur projektet kan stärka hållbart resande på landsbygden är varmt välkommen att kontakta oss!