Hela RESAN

Hela RESAN, buss, gång, cykel

I mars 2017 startade vårt stora hållbart resande-projekt "Hela RESAN - regionalt stöd för hållbart resande i expansivt Jönköpings län”. Projektmålet var att visa på, erbjuda och stötta implementering av energieffektiva samt anpassade alternativ för tjänste- och arbetspendlingsresor i Jönköping. Projektet pågick till och med mars 2021 och finansierades till största delen av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Projektbeskrivning

Med transporter finns många negativa effekter kopplade till vilket färdmedel vi väljer. Bilen har en dominerande ställning som förstaalternativ, ofta vanemässigt, både för korta och lite längre resor inom länet. Detta har stora effekter på hälsa, miljö, ytanvändning med mera. ”Hela RESAN” fokuserade på hållbart resande utifrån beteendepåverkan.

Projektet stöttade Region Jönköpings län, länets kommuner samt små- och medelstora företag i att arbeta systematiskt med aktiviteter kopplade till handlingsplaner för hållbart resande. Syftet var att minska koldioxidutsläppen samtidigt som tjänste- och arbetspendlingsresor blir mer hållbara genom fler transportalternativ.

Projektmålet var att visa på, erbjuda och stötta implementering av ett flertal energieffektiva koldioxidsnåla samt anpassade alternativ för tjänste- och arbetspendlingsresor i Jönköpings län. Delmålen som projektaktiviteterna utgick ifrån var kunskapsstöd, koll på hållbart resande-siffrorna, beteendepåverkande kampanjer, alternativ för landsbygden, reserådgivning samt cykelfrämjande åtgärder.

Projektperioden var 2017-03-01 till 2021-03-31.

Projektägare och projektkoordinator var Energikontor Norra Småland, som jobbade med projektet tillsammans med två projektdedikerade heltidsanställda ”reseledare” på länets största arbetsplatser; Region Jönköpings län respektive Jönköpings kommun. Finansiärer var Tillväxtverket (EU:s regionala utvecklingsfond), Region Jönköpings län, Jönköpings kommun och länets kommuner samt ett företag. Dessa var även de främsta målgrupperna, även om målgruppen var bred då hållbart resande berör alla i samhället.

resval.se

På resval.se kan du ta del av exempel och hitta information om insatser som genomförts inom hållbart resande i både offentliga och privata organisationer, bland annat inom Hela RESAN. Syftet är att inspirera, sprida kunskap och göra det enkelt för dig att hitta rätt insats för att nå ett mål inom hållbart resande i din organisation.

resval.se (Extern länk)

Logotyp för Europeiska regionala utvecklingsfonden.