Hela RESAN

Hela RESAN, buss, gång, cykel

I mars 2017 startades vårt stora hållbart resande-projekt "Hela RESAN - regionalt stöd för hållbart resande i expansivt Jönköpings län”. Projektmålet är att visa på, erbjuda och stötta implementering av energieffektiva samt anpassade alternativ för tjänste- och arbetspendlingsresor i Jönköping. Projektet löper till 31 mars 2021 och finansieras till största delen av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Logotype Europeiska regionala utvecklingsfonden

Projektbeskrivning

Med transporter finns många negativa effekter kopplade till vilket färdmedel vi väljer. Bilen har en dominerande ställning som förstaalternativ, ofta vanemässigt, både för korta och lite längre resor inom länet. Detta har stora effekter på hälsa, miljö, ytanvändning med mera. ”Hela RESAN” fokuserar på hållbart resande utifrån beteendepåverkan.

Projektet ska stötta Region Jönköpings län, länets kommuner samt små- och medelstora företag i att arbeta systematiskt med aktiviteter kopplade till handlingsplaner för hållbart resande. Syftet är att minska koldioxidutsläppen samtidigt som tjänste- och arbetspendlingsresor blir mer hållbara genom fler transportalternativ.

Projektmålet är att visa på, erbjuda och stötta implementering av ett flertal energieffektiva koldioxidsnåla samt anpassade alternativ för tjänste- och arbetspendlingsresor i Jönköpings län. Delmålen som projektaktiviteterna utgår ifrån är: kunskapsstöd, koll på hållbart resande-siffrorna, beteendepåverkande kampanjer, alternativ för landsbygden, reserådgivning samt cykelfrämjande åtgärder.

Projektperioden är 2017-03-01 till 2021-03-31.

Projektägare och projektkoordinator är Energikontor Norra Småland, som kommer jobba med projektet tillsammans med två projektdedikerade heltidsanställda ”reseledare” på länets största arbetsplatser Region Jönköpings län respektive Jönköpings kommun. Finansiärer är Tillväxtverket (EU:s regionala utvecklingsfond), Region Jönköpings län, Jönköpings kommun och länets kommuner samt ett företag. Dessa är även de främsta målgrupperna även om målgruppen är bred då hållbart resande berör alla i samhället.

 

Här hittar du dokument, filmer och annat material kopplat till Hela RESAN