GoMate 2.0: Fordonspoolen i Jönköping rullar vidare med nya och gamla partners

Elfordonspool

Demonstrationsprojektet "GoMate - Elfordonspool för den förtätade staden" är avslutat liksom fortsättningsprojektet GoMate 2.0, som har arbetat vidare med erfarenheterna och återstående frågor från demon. Den stora slutprodukten är guiden för mobilitetstjänster vid boendet.

Fortsättningsprojektet "GoMate 2.0: Fordonspoolen i Jönköping rullar vidare med nya och gamla partners" har jobbat vidare utifrån de frågor och behov som kvarstår efter demonstrationsprojektet GoMate. Det har framförallt handlat om att sprida resultat från demon och fortsätta med konceptualisering av fordonspoolen,  workshops, stöd för implementering av fordonspooler och framtagning av beställar/förfrågningsunderlag för fordonspooler.

Många aktörer har varit involverade i arbetet och ett resultat är större nätverk kring frågorna. 

Den stora leveransen från projektet är Guide för mobilitetstjänster vid boendet (pdf-fil, 1203 kB). Råd till kommuner och fastighetsägare för mobilitetsåtgärder i bostadsområden.
Uppdatering 2021-03-26: version 2 då ett fel upptäcks i bilaga 5 om energiberäkningar: 

 [Två celler hade fått fel värden ifyllda. Upplägg i övrigt samt beräkningen av energiåtgång och potentialer var korrekta.  Felen fanns vid Nollalternativ, ”Energiåtgång samtliga fordon” samt Exempel 1A, ”Årlig energiåtgång för resor”.]

Många har bidragit under arbetet med guiden som är sammanställd av IVL Svenska Miljöinstitutet. De huvudsakliga målgrupperna är tjänstepersoner i kommuner som är ansvariga för plan- och bygglovsprocesser samt hållbart resande, byggaktörer, fastighetsägare, fastighetsförvaltare med flera. Fokus har varit nybyggnadsprojekt, men guiden kommer är också användbar för insatser i befintliga bostadsområden.

Nästa hållpunkt: En intressentgrupp samlas för att kunna testa och utveckla guiden vidare. Handläggaren som varit ansvarig för projektet på Energimyndighetens kommer kalla till möte under försommaren 2021 med branschföreträdare.

Material från slutkonferensen

Konferensen "Från parkering till hållbar mobilitet" hölls den 17-18 november 2020 i samarbete med 2030-sekretariatet och ett stort antal andra aktörer som presenterade. Se undersida till denna sida eller direktlänk www.rjl.se/parkeringtillhallbarmobilitet

Slutrapporter GoMate demoprojekt samt GoMate 2.0

GoMate – Diversifierad elfordonspool för den förtätade staden (pdf-fil, )

Slutrapport GoMate 2.0: Fordonspoolen i Jönköping rullar vidare med gamla och nya partners  (pdf-fil, 706 kB)

Projekttid

GoMate demoprojekt 2016-10-10 till 2018-12-31
GoMate 2.0 2018-12-03 till 2021-01-31

Finansiering

Projekten finansierades av Energimyndigheten samt av samarbetspartners i demoprojektet.

Samarbetsparter

IVL Svenska Miljöinsitutet, VTI, Tolust, Riksbyggen, Sunfleet (Volvo M), Jönköpings kommun, Vätterhem samt cykelentreprenören Cykelpoolen Sverige AB.