Kan vi ställa om snabbare?

Hur mycket utsläpp kommer egentligen från transportsektorn?

Vi ger er en bild av hur läget ser ut idag i Jönköpings län, vilka mål länet har och vad som krävs för att nå målen.

Insikterna kan ni använda som utgångspunkt för att ta beslut om åtgärder ni kan göra som skyndar på omställningen. Vi berättar också varför det är så viktigt att vi alla hjälps åt i frågan.