Kan upphandling driva omställningen?

Om aspekter med krav på förnybara bränslen finns med i upphandlingsförfarandet kan det gynna omställningen.

Därför erbjuder vi stöd i ert arbete med upphandling av transporter.

Ni kan få hjälp anpassad efter era behov med att upprätta upphandlingskrav, fordonssamordning och ägarkostnader. Det finns också möjlighet att rådfråga konsult.