Infrastruktur - var finns den och var behövs den?

Hur ser infrastrukturen ut?

Vi ger er information om var infrastruktur för fossilfria drivmedel till persontransporter och tunga transporter finns idag.

Vi ger tips på hur ni som kommun kan tänka och skapa egna visioner om nya etableringar för tillkommande behov.