Behöver vi alla fossilfria drivmedel och fordon?

Behöver vi verkligen så många olika fossilfria drivmedel?

Vi berättar varför olika fossilfria drivmedel behövs och presenterar på vilka sätt de påverkar oss, miljön och samhället.

Vi redovisar vilka fordon som finns idag och vilka vi tror kommer i närtid. Vi ger er också en översikt på vad det kostar att äga olika typer av fordon.