Går det att producera drivmedel från skogsråvara i Jönköpings län?

Skogen innehåller mycket material som skulle kunna omvandlas till drivmedel.

Vi presenterar vilken potential och vilka möjligheter som finns i länet för att producera drivmedel från skog.

Vi informerar också om ett nytt projekt vars syfte är att undersöka affärsmöjligheter inom bioenergi för företag i er kommun.