FASTR - snabbare omställning till fossilfria transporter

Transporter är den största utsläppskällan av växthusgaser i Jönköpings län. När projektet FASTR startade 2019 var de förnybara alternativen i transportsektorn inte tillräckligt starka och självklara för att länet ska nå ambitionen om att vara ett klimatsmart plusenergilän 2045. Vid projektets slut, hösten 2023, ser förutsättningarna annorlunda ut.

Under projekttiden har vi genomfört en mängd insatser för att snabba på omställningen till fossilfria transporter. Här kan ni ta del av exempel på vad de aktiviteterna har lett till.

Först ut med plan för laddinfrastruktur

Habo är en av tre kommuner i länet som snart kan ha en plan för laddinfrastruktur på plats efter att ha fått lotsning i sitt arbete genom vårt projekt FASTR. För Habo kommun är laddplanen en viktig pusselbit i arbetet med hållbart resande. 

Läs mer om Habos arbete

Så etablerades snabbladdare för lastbilar rekordsnabbt

På Gamlarps industriområde har Nässjö kommun invigt tre snabbladdare för yrkesfordon och privata fordon. Många tittar nu på Nässjö, hur lyckades de?

Läs mer om Nässjös arbete

Så fick biogasen en viktig roll i länet

Logotyp för biogas

Den regionala överenskommelsen för biogas har lett till stora framsteg för biogasanvändningen i länet.

Läs mer om hur det gick till

Stöd i omställningen till fossilfria transporter

Ta fram en laddplan - guide (Extern länk)

Klimatklivet - så ansöker du (Extern länk)

Elektrifieringspilot - så ansöker du

Kommunikation som verktyg för omställning

Här kan du ladda och tanka fossilfritt (Extern länk)

Platser som saknar möjlighet att ladda och tanka fossilfritt (Extern länk)

Vägledning för klimatsmart offentlig upphandling (Extern länk)

Kontakt

Oskar Sundholm, projektledare
072-242 44 79
oskar.sundholm@rjl.se