Barn och unga

Barn och unga

Två barn och en vuxen som spelar fotboll på en gräsplan

I ledningssystemet för samverkan har beslut fattats att tillsammans arbeta för bästa platsen att växa upp, leva och bo på. Tre områden har prioriterats för ett fördjupat arbete i nära samverkan: fullföljda studier, psykiska hälsa och fysisk aktivitet.

Med utgångspunkt i Strategi för hälsa och med inspiration från Skottland är målet att förbättra barn och ungas hälsa med två procentenheter till 2022. Samverkan behöver ske mellan skola, fritid, socialtjänst och hälso- och sjukvård både kring det främjande och förebyggande arbetet för våra barn och unga.

Gemensamt angreppsätt för arbetet sker med hjälp av genombrottsmetodiken som är en metod för ett kontinuerligt förbättringsarbete, ett sätt att sprida kunskap och förändra praxis på ett systematiskt och beprövat sätt:
• Ökad förmåga till tidig upptäckt
• Samverkan med olika samhällsaktörer samt barn och deras familjer
• Arbeta utifrån väl beprövade kvalitetsutvecklade metoder