Läsårstider

Läsårstider för läsåret 2020-2021 på Värnamo folkhögskola.

Terminernas början och slut

Allmän kurs

Höstterminen 2020-08-17---2020-12-18
Vårterminen 2021-01-11---2021-06-11

Höstterminen 2021-08-16--2021-12-17
Vårterminen 2022-01-10--2022-06-10

Baskurs

Höstterminen 2020-08-24---2020-12-18
Vårterminen 2021-01-11---2021-06-11

Höstterminen 2021-08-16--2021-12-17
Vårterminen 2022-01-10--2022-06-10

Socialpedagogutbildningen

Höstterminen 2020-08-17---2020-12-18
Vårterminen 2021-01-11---2021-06-11

Höstterminen 2021-08-16--2021-12-17
Vårterminen 2022-01-10--2022-06-10

Fritidsledarutbildningen

Höstterminen 2020-08-17---2020-12-18
Vårterminen 2021-01-11---2021-06-11

Höstterminen 2021-08-16--2021-12-17
Vårterminen 2022-01-10--2022-06-10

Teaterfolk

Höstterminen 2020-08-17---2020-12-18
Vårterminen 2021-01-11---2021-06-11

Höstterminen 2021-08-16--2021-12-17
Vårterminen 2022-01-10--2022-06-10

Textilakademin

Höstterminen 2020-08-17---2020-12-18
Vårterminen 2021-01-11---2021-06-11

Höstterminen 2021-08-16--2021-12-17
Vårterminen 2022-01-10--2022-06-10

Lov, inläsningsvecka och studiedagar

Må-bra-dagar schemabrytande: v.38 15/9, v.49 2/12, v.4 27/1, v.16 22/4

Höstlov/inläsningsvecka, (v 44): 26 okt – 30 okt (Teaterfolk, v.47 16/11-20/11

Jullov: 21 dec 2020 –8 jan 2021

Sportlov/inläsningsvecka (v 7): 15 feb – 19 feb 2021

Påsklov/inläsningsvecka (v 14): 2 april – 9 april 2021

Lovdag: 2021-05-14

Studiedagar: 2020-11-02, 2021-02-22

2020-08-08---2021-08-07