Läsårstider

Läsårstider för läsåret 2019-2020 på Värnamo folkhögskola.

Terminernas början och slut

Allmän kurs

Höstterminen: 2019-08-19---2019-12-20 

Vårterminen: 2020-01-07---2020-06-05

Baskurs

Höstterminen: 2019-08-26---2019-12-20 

Vårterminen: 2020-01-07---2020-06-05

Socialpedagogutbildningen

Höstterminen: 2019-08-19---2019-12-20 

Vårterminen: 2020-01-07---2020-06-05

Fritidsledarutbildningen

Höstterminen: 2019-08-19---2019-12-20 

Vårterminen: 2020-01-07---2020-06-05

Teaterfolk

Höstterminen: 2019-08-19---2019-12-20 

Vårterminen: 2020-01-07---2020-06-05

Textilakademin

Höstterminen: 2019-08-19---2019-12-20

Vårterminen: 2020-01-07---2020-06-05

Lov, inläsningsvecka och studiedagar

Må-bra-dagar schemabrytande: v.38 17/9, v.49 5/12, v.17 22/4

Höstlov/inläsningsvecka, (v 44): 29 okt – 1 nov 2019

Jullov: 21 dec 2019 – 6 jan 2020

Sportlov/inläsningsvecka (v 7): 10 feb – 14 feb 2020

Påsklov/inläsningsvecka (v 15): 6 april – 13 april 2020

Lovdag: 2020-05-22

Studiedagar, ska jobbas in: 2019-11-04, 2020-01-07, 2020-02-17 

Inlästa dagar 2019-12-20