Internationellt samarbete

Volontärerna 2015
Dominic från Costa Rica och Jou Yin från Taiwan Foto: farbror Fjodor

Volontär på Värnamo Folkhögskola

Vi har till och från haft volontärer från organisationen Peaceworks placerade på skolan.

www.peaceworks.se(Extern länk) 

Vänskola i Zambia

Värnamo Folkhögskola har ett utbyte med en folkhögskola i Zambia. Vi diskuterar demokratifrågor, delar erfarenheter och kulturupplevelser. Våra kontakter med Zambia är en tillgång för skolan som alla kan ta del av.

Vi samarbetar med ZASP (Zambian Association for Sustainable Projects) som har varit med och byggt upp denna verksamhet i Zambia.

ZASP:s webbplats(Extern länk)

Under 2016 samlade deltagare på Allmän kursens profil MTS in pengar för att finansiera ett nytt klassrum i Kakoma.

Värnamorummet i Kakoma