Deltagarråd

Deltagarrådet har till uppgift att tillvarata alla deltagares intresse Verksamheten skall sträva för att skapa en demokratisk, solidarisk, och jämlik skola med respekt för alla människors lika värde.

Kallelser till möten läggs i facken utanför receptionen samt i Schoolsoft.

Ledamöter i Deltagarrådet 2017-18 är:

Ordförande: Alexander Bäckstrand, BP2
v. Ordförande: Marcus Mellgren, IoH
Sekreterare: Clara Lerbo, Textil1
v. Sekreterare: Ylva Jonstoij, Flu1
Kassör: Haris Sukrica, BoU
v. Kassör: Matilda Holm, BP1


Deltagarskyddsombud: Adam Numar, Flu2 & Marcus Mellgren, IoH