Hjälpmedel för studierna

pennor och tangentbord
Datorn kan aldrig ersätta pennan Foto: Fjodor Eklund

Värnamo Folkhögskola vill att dina studier ska bli så givande som möjligt. Bra verktyg underlättar studiemotivationen.

Vi bedömer din läs- och skrivförmåga

Vid början av ett nytt läsår uppmanas alla nya deltagare att göra ett enkelt test för att vi tidigt ska se om någon behöver någon form av extra stöd. Testet kallas för Duvan.

Duvan omfattar sex delprov: Självrapport, Arbetsminne, Vokabulär – fonologiskt, Omvänd spoonerism, Ljuden ger ordet och Bokstäverna ger ordet.

Efter testet erbjuds de som vill ett fördjupat samtal om lämpliga åtgärder. Vi använder oss bland annat av Rydaholmsmetoden.

Rydaholmsmetoden är en enkel lästräningsmetod för elever med problem med läsningen, som ofta visar sig vara effektiv när det gäller ökad läshastighet och förmåga att läsa av orden korrekt.

Ljudböcker

Med appen Legimus kan du använda ljudböcker. Appen är gratis och finns för Android och Iphone.

För att ladda ner och läsa ljudböcker med appen Legimus måste du logga in med ett konto för nedladdning. Kontot får du på ditt bibliotek.

Kontakta biblioteket, antingen i Värnamo eller där du bor och berätta att du vill ha en personlig inloggning till Legimus (MTM:s bibliotek på nätet). I Värnamo får du boka en tid med bibliotekspersonalen, mötet tar cirka 30 minuter och då får du en genomgång över hur applikationen fungerar.

Du behöver inte ha några intyg eller "papper" på funktionsnedsättning eller liknande för att få ett konto till Legimus. Appen Legimus är till för de som har en läsnedsättning, tillfällig eller permanent.

Talsyntes

Om du har behov kan skolan ordna en talsyntes. Vi använder oss av Claro.

En talsyntes omvandlar text till tal och används ofta i kombination med en skärmläsare som styr vad som ska bli uppläst. Programmet kan läsa text i e-post, ordbehandlingsprogram, programmenyer, pdf-dokument eller information på Internet.

Ordlista

Svenska Akademiens ordlista (SAOL) är sedan länge norm för stavning, uttal och böjning av svenska ord. Den första upplagan av SAOL gavs ut 1874. Den senaste upplagan, SAOL 13, utkom 2006. Den innehåller bland annat 10 500 ord som tillkommit sedan den föregående upplagan, samtidigt som 5 500 ord försvunnit. Sammanlagt innehåller SAOL 13 cirka 125 000 ord.