Miljömål

Miljömål för Värnamo Folkhögskola perioden 2013-2016. Målen mäts och granskas årligen.

Vår skola jobbar utifrån dessa målformuleringarna:

 • Att öka andelen ekologiska livsmedel, både avseende volym och kostnad. 
  Mått: Andel i % 35%
 • Att minska matsvinnet från föregående år
  Mått: Minskning i % - 5%
 • Att öka andelen materialåtervunnet avfall av totala mängden, inklusive biologisk behandling
  Mått: Andel i % ≥60 %
 • Att kontinuerligt arbeta med utfasningsprodukter (onödiga farliga produkter) och se till att sådana produkter inte köps in.
 • Att inventera riskfyllda produkter och riskbedöma användningen i den egna verksamheten samt att vidta åtgärder vilket är lagstadgat och en del av det generella arbetet med kemikalierisker.
 • Att bidra till att öka konsumtionen av kultur för att motverka miljöbelastande materiell konsumtion och ge möjlighet till ett hållbart innehåll av den ekonomiska tillväxten.